Kìm

 • grid
 • list

-10%

600g Búa rìu cán nhựa New 25053
Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ
Thêm vào giỏ hàng 600g Búa rìu cán nhựa New 25053

177.000₫ 197.000₫

 • Mã sản phẩm: VT0169
 • Nhà cung cấp: Tolsen
 • Loại sản phẩm: Dụng Cụ Cầm Tay
 • Mô tả:

  600g Búa rìu cán nhựa New 25053 là dụng cụ cầm tay rất quen thuộc với nhóm kĩ thuật và được sử dụng rất nhiều. Chức năng chính: giữ và xoay cái loại bulong, đai ốc, các loại chi tiết cơ khí có ren khác. Cấu tạo chiếc cờ lê được thiết kế để giữ các lực đòn bẩy có tải trọng dự định tác dụng trong ngưỡng an toàn. Kìm...

-19%

35mm Búa cao su 2 đầu 25042
Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ
Thêm vào giỏ hàng 35mm Búa cao su 2 đầu 25042

131.000₫ 161.000₫

 • Mã sản phẩm: VT0168
 • Nhà cung cấp: Tolsen
 • Loại sản phẩm: Dụng Cụ Cầm Tay
 • Mô tả:

  35mm Búa cao su 2 đầu 25042 là dụng cụ cầm tay rất quen thuộc với nhóm kĩ thuật và được sử dụng rất nhiều. Chức năng chính: giữ và xoay cái loại bulong, đai ốc, các loại chi tiết cơ khí có ren khác. Cấu tạo chiếc cờ lê được thiết kế để giữ các lực đòn bẩy có tải trọng dự định tác dụng trong ngưỡng an toàn. Kìm...

-8%

900g Búa cao su 32oz 25038
Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ
Thêm vào giỏ hàng 900g Búa cao su 32oz 25038

116.000₫ 126.000₫

 • Mã sản phẩm: VT0167
 • Nhà cung cấp: Tolsen
 • Loại sản phẩm: Dụng Cụ Cầm Tay
 • Mô tả:

  900g Búa cao su 32oz 25038 là dụng cụ cầm tay rất quen thuộc với nhóm kĩ thuật và được sử dụng rất nhiều. Chức năng chính: giữ và xoay cái loại bulong, đai ốc, các loại chi tiết cơ khí có ren khác. Cấu tạo chiếc cờ lê được thiết kế để giữ các lực đòn bẩy có tải trọng dự định tác dụng trong ngưỡng an toàn. Kìm Tolsen được...

-16%

675g Búa cao su 24oz 25037
Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ
Thêm vào giỏ hàng 675g Búa cao su 24oz 25037

108.000₫ 128.000₫

 • Mã sản phẩm: VT0166
 • Nhà cung cấp: Tolsen
 • Loại sản phẩm: Dụng Cụ Cầm Tay
 • Mô tả:

  675g Búa cao su 24oz 25037 là dụng cụ cầm tay rất quen thuộc với nhóm kĩ thuật và được sử dụng rất nhiều. Chức năng chính: giữ và xoay cái loại bulong, đai ốc, các loại chi tiết cơ khí có ren khác. Cấu tạo chiếc cờ lê được thiết kế để giữ các lực đòn bẩy có tải trọng dự định tác dụng trong ngưỡng an toàn. Kìm Tolsen được...

-37%

450g Búa cao su 16oz 25035
Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ
Thêm vào giỏ hàng 450g Búa cao su 16oz 25035

66.000₫ 105.000₫

 • Mã sản phẩm: VT0165
 • Nhà cung cấp: Tolsen
 • Loại sản phẩm: Dụng Cụ Cầm Tay
 • Mô tả:

  450g Búa cao su 16oz 25035 là dụng cụ cầm tay rất quen thuộc với nhóm kĩ thuật và được sử dụng rất nhiều. Chức năng chính: giữ và xoay cái loại bulong, đai ốc, các loại chi tiết cơ khí có ren khác. Cấu tạo chiếc cờ lê được thiết kế để giữ các lực đòn bẩy có tải trọng dự định tác dụng trong ngưỡng an toàn. Kìm Tolsen được...

-26%

220g Búa cao su 8oz 25033
Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ
Thêm vào giỏ hàng 220g Búa cao su 8oz 25033

66.000₫ 88.888₫

 • Mã sản phẩm: VT0164
 • Nhà cung cấp: Tolsen
 • Loại sản phẩm: Dụng Cụ Cầm Tay
 • Mô tả:

  220g Búa cao su 8oz 25033 là dụng cụ cầm tay rất quen thuộc với nhóm kĩ thuật và được sử dụng rất nhiều. Chức năng chính: giữ và xoay cái loại bulong, đai ốc, các loại chi tiết cơ khí có ren khác. Cấu tạo chiếc cờ lê được thiết kế để giữ các lực đòn bẩy có tải trọng dự định tác dụng trong ngưỡng an toàn. Kìm Tolsen được...

-12%

650g Búa sừng dê cán nhựa 20oz-31mm 25031
Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ
Thêm vào giỏ hàng 650g Búa sừng dê cán nhựa 20oz-31mm 25031

140.000₫ 160.000₫

 • Mã sản phẩm: VT0163
 • Nhà cung cấp: Tolsen
 • Loại sản phẩm: Dụng Cụ Cầm Tay
 • Mô tả:

  650g Búa sừng dê cán nhựa 20oz-31mm 25031 là dụng cụ cầm tay rất quen thuộc với nhóm kĩ thuật và được sử dụng rất nhiều. Chức năng chính: giữ và xoay cái loại bulong, đai ốc, các loại chi tiết cơ khí có ren khác. Cấu tạo chiếc cờ lê được thiết kế để giữ các lực đòn bẩy có tải trọng dự định tác dụng trong ngưỡng an toàn....

-19%

450g Búa sừng dê cán nhựa 16oz-29mm 25030
Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ
Thêm vào giỏ hàng 450g Búa sừng dê cán nhựa 16oz-29mm 25030

130.000₫ 160.000₫

 • Mã sản phẩm: VT0162
 • Nhà cung cấp: Tolsen
 • Loại sản phẩm: Dụng Cụ Cầm Tay
 • Mô tả:

  450g Búa sừng dê cán nhựa 16oz-29mm 25030 là dụng cụ cầm tay rất quen thuộc với nhóm kĩ thuật và được sử dụng rất nhiều. Chức năng chính: giữ và xoay cái loại bulong, đai ốc, các loại chi tiết cơ khí có ren khác. Cấu tạo chiếc cờ lê được thiết kế để giữ các lực đòn bẩy có tải trọng dự định tác dụng trong ngưỡng an toàn....

-24%

225g Búa sừng dê cán nhựa 8oz-23mm 25028
Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ
Thêm vào giỏ hàng 225g Búa sừng dê cán nhựa 8oz-23mm 25028

90.000₫ 119.000₫

 • Mã sản phẩm: VT0161
 • Nhà cung cấp: Tolsen
 • Loại sản phẩm: Dụng Cụ Cầm Tay
 • Mô tả:

  225g Búa sừng dê cán nhựa 8oz-23mm 25028 là dụng cụ cầm tay rất quen thuộc với nhóm kĩ thuật và được sử dụng rất nhiều. Chức năng chính: giữ và xoay cái loại bulong, đai ốc, các loại chi tiết cơ khí có ren khác. Cấu tạo chiếc cờ lê được thiết kế để giữ các lực đòn bẩy có tải trọng dự định tác dụng trong ngưỡng an toàn....

-6%

900gr Búa đầu tròn cán nhựa 32oz 25025
Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ
Thêm vào giỏ hàng 900gr Búa đầu tròn cán nhựa 32oz 25025

161.000₫ 171.000₫

 • Mã sản phẩm: VT0160
 • Nhà cung cấp: Tolsen
 • Loại sản phẩm: Dụng Cụ Cầm Tay
 • Mô tả:

  900gr Búa đầu tròn cán nhựa 32oz 25025 là dụng cụ cầm tay rất quen thuộc với nhóm kĩ thuật và được sử dụng rất nhiều. Chức năng chính: giữ và xoay cái loại bulong, đai ốc, các loại chi tiết cơ khí có ren khác. Cấu tạo chiếc cờ lê được thiết kế để giữ các lực đòn bẩy có tải trọng dự định tác dụng trong ngưỡng an toàn....

-8%

470gr Búa đầu tròn cán nhựa 16oz 25022
Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ
Thêm vào giỏ hàng 470gr Búa đầu tròn cán nhựa 16oz 25022

109.000₫ 119.000₫

 • Mã sản phẩm: VT0159
 • Nhà cung cấp: Tolsen
 • Loại sản phẩm: Dụng Cụ Cầm Tay
 • Mô tả:

  470gr Búa đầu tròn cán nhựa 16oz 25022 là dụng cụ cầm tay rất quen thuộc với nhóm kĩ thuật và được sử dụng rất nhiều. Chức năng chính: giữ và xoay cái loại bulong, đai ốc, các loại chi tiết cơ khí có ren khác. Cấu tạo chiếc cờ lê được thiết kế để giữ các lực đòn bẩy có tải trọng dự định tác dụng trong ngưỡng an toàn....

-6%

900gr Búa đầu tròn cán gỗ 32oz 25145
Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ
Thêm vào giỏ hàng 900gr Búa đầu tròn cán gỗ 32oz 25145

152.000₫ 162.000₫

 • Mã sản phẩm: VT0158
 • Nhà cung cấp: Tolsen
 • Loại sản phẩm: Dụng Cụ Cầm Tay
 • Mô tả:

  900gr Búa đầu tròn cán gỗ 32oz 25145 là dụng cụ cầm tay rất quen thuộc với nhóm kĩ thuật và được sử dụng rất nhiều. Chức năng chính: giữ và xoay cái loại bulong, đai ốc, các loại chi tiết cơ khí có ren khác. Cấu tạo chiếc cờ lê được thiết kế để giữ các lực đòn bẩy có tải trọng dự định tác dụng trong ngưỡng an toàn....

-9%

470gr Búa đầu tròn cán gỗ 16oz 25142
Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ
Thêm vào giỏ hàng 470gr Búa đầu tròn cán gỗ 16oz 25142

104.000₫ 114.000₫

 • Mã sản phẩm: VT0157
 • Nhà cung cấp: Tolsen
 • Loại sản phẩm: Dụng Cụ Cầm Tay
 • Mô tả:

  470gr Búa đầu tròn cán gỗ 16oz 25142 là dụng cụ cầm tay rất quen thuộc với nhóm kĩ thuật và được sử dụng rất nhiều. Chức năng chính: giữ và xoay cái loại bulong, đai ốc, các loại chi tiết cơ khí có ren khác. Cấu tạo chiếc cờ lê được thiết kế để giữ các lực đòn bẩy có tải trọng dự định tác dụng trong ngưỡng an toàn....

-8%

1.8kg Búa tạ cán nhựa 25044
Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ
Thêm vào giỏ hàng 1.8kg Búa tạ cán nhựa 25044

244.000₫ 264.000₫

 • Mã sản phẩm: VT0156
 • Nhà cung cấp: Tolsen
 • Loại sản phẩm: Dụng Cụ Cầm Tay
 • Mô tả:

  1.8kg Búa tạ cán nhựa 25044 là dụng cụ cầm tay rất quen thuộc với nhóm kĩ thuật và được sử dụng rất nhiều. Chức năng chính: giữ và xoay cái loại bulong, đai ốc, các loại chi tiết cơ khí có ren khác. Cấu tạo chiếc cờ lê được thiết kế để giữ các lực đòn bẩy có tải trọng dự định tác dụng trong ngưỡng an toàn. Kìm Tolsen được...

-12%

900g Búa tạ cán nhựa 25043
Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ
Thêm vào giỏ hàng 900g Búa tạ cán nhựa 25043

148.000₫ 168.000₫

 • Mã sản phẩm: VT0155
 • Nhà cung cấp: Tolsen
 • Loại sản phẩm: Dụng Cụ Cầm Tay
 • Mô tả:

  900g Búa tạ cán nhựa 25043 là dụng cụ cầm tay rất quen thuộc với nhóm kĩ thuật và được sử dụng rất nhiều. Chức năng chính: giữ và xoay cái loại bulong, đai ốc, các loại chi tiết cơ khí có ren khác. Cấu tạo chiếc cờ lê được thiết kế để giữ các lực đòn bẩy có tải trọng dự định tác dụng trong ngưỡng an toàn. Kìm Tolsen được...

-8%

2kg Búa tạ cán gỗ 25133
Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ
Thêm vào giỏ hàng 2kg Búa tạ cán gỗ 25133

241.000₫ 261.000₫

 • Mã sản phẩm: VT0154
 • Nhà cung cấp: Tolsen
 • Loại sản phẩm: Dụng Cụ Cầm Tay
 • Mô tả:

  2kg Búa tạ cán gỗ 25133 là dụng cụ cầm tay rất quen thuộc với nhóm kĩ thuật và được sử dụng rất nhiều. Chức năng chính: giữ và xoay cái loại bulong, đai ốc, các loại chi tiết cơ khí có ren khác. Cấu tạo chiếc cờ lê được thiết kế để giữ các lực đòn bẩy có tải trọng dự định tác dụng trong ngưỡng an toàn. Kìm Tolsen được...

-9%

1.5kg Búa tạ cán gỗ 25132
Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ
Thêm vào giỏ hàng 1.5kg Búa tạ cán gỗ 25132

194.000₫ 214.000₫

 • Mã sản phẩm: VT0153
 • Nhà cung cấp: Tolsen
 • Loại sản phẩm: Dụng Cụ Cầm Tay
 • Mô tả:

  1.5kg Búa tạ cán gỗ 25132 là dụng cụ cầm tay rất quen thuộc với nhóm kĩ thuật và được sử dụng rất nhiều. Chức năng chính: giữ và xoay cái loại bulong, đai ốc, các loại chi tiết cơ khí có ren khác. Cấu tạo chiếc cờ lê được thiết kế để giữ các lực đòn bẩy có tải trọng dự định tác dụng trong ngưỡng an toàn. Kìm Tolsen được...

-12%

1kg Búa tạ cán gỗ 25130
Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ
Thêm vào giỏ hàng 1kg Búa tạ cán gỗ 25130

146.000₫ 166.000₫

 • Mã sản phẩm: VT0152
 • Nhà cung cấp: Tolsen
 • Loại sản phẩm: Dụng Cụ Cầm Tay
 • Mô tả:

  1kg Búa tạ cán gỗ 25130 là dụng cụ cầm tay rất quen thuộc với nhóm kĩ thuật và được sử dụng rất nhiều. Chức năng chính: giữ và xoay cái loại bulong, đai ốc, các loại chi tiết cơ khí có ren khác. Cấu tạo chiếc cờ lê được thiết kế để giữ các lực đòn bẩy có tải trọng dự định tác dụng trong ngưỡng an toàn. Kìm Tolsen được...

-16%

4.5kg Búa tạ cán gỗ dài 900mm 25151
Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ
Thêm vào giỏ hàng 4.5kg Búa tạ cán gỗ dài 900mm 25151

530.000₫ 630.000₫

 • Mã sản phẩm: VT0151
 • Nhà cung cấp: Tolsen
 • Loại sản phẩm: Dụng Cụ Cầm Tay
 • Mô tả:

  4.5kg Búa tạ cán gỗ dài 900mm 25151 là dụng cụ cầm tay rất quen thuộc với nhóm kĩ thuật và được sử dụng rất nhiều. Chức năng chính: giữ và xoay cái loại bulong, đai ốc, các loại chi tiết cơ khí có ren khác. Cấu tạo chiếc cờ lê được thiết kế để giữ các lực đòn bẩy có tải trọng dự định tác dụng trong ngưỡng an toàn....

-15%

5kg Búa tạ cán gỗ dài 900mm 25136
Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ
Thêm vào giỏ hàng 5kg Búa tạ cán gỗ dài 900mm 25136

575.000₫ 675.000₫

 • Mã sản phẩm: VT0150
 • Nhà cung cấp: Tolsen
 • Loại sản phẩm: Dụng Cụ Cầm Tay
 • Mô tả:

  5kg Búa tạ cán gỗ dài 900mm 25136 là dụng cụ cầm tay rất quen thuộc với nhóm kĩ thuật và được sử dụng rất nhiều. Chức năng chính: giữ và xoay cái loại bulong, đai ốc, các loại chi tiết cơ khí có ren khác. Cấu tạo chiếc cờ lê được thiết kế để giữ các lực đòn bẩy có tải trọng dự định tác dụng trong ngưỡng an toàn....

-17%

4.5kg Búa tạ cán nhựa dài 800mm 25047
Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ
Thêm vào giỏ hàng 4.5kg Búa tạ cán nhựa dài 800mm 25047

556.000₫ 666.000₫

 • Mã sản phẩm: VT0149
 • Nhà cung cấp: Tolsen
 • Loại sản phẩm: Dụng Cụ Cầm Tay
 • Mô tả:

  4.5kg Búa tạ cán nhựa dài 800mm 25047 là dụng cụ cầm tay rất quen thuộc với nhóm kĩ thuật và được sử dụng rất nhiều. Chức năng chính: giữ và xoay cái loại bulong, đai ốc, các loại chi tiết cơ khí có ren khác. Cấu tạo chiếc cờ lê được thiết kế để giữ các lực đòn bẩy có tải trọng dự định tác dụng trong ngưỡng an toàn....

-17%

3.6kg Búa tạ cán nhựa dài 800mm 25046
Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ
Thêm vào giỏ hàng 3.6kg Búa tạ cán nhựa dài 800mm 25046

491.000₫ 591.000₫

 • Mã sản phẩm: VT0148
 • Nhà cung cấp: Tolsen
 • Loại sản phẩm: Dụng Cụ Cầm Tay
 • Mô tả:

  3.6kg Búa tạ cán nhựa dài 800mm 25046 là dụng cụ cầm tay rất quen thuộc với nhóm kĩ thuật và được sử dụng rất nhiều. Chức năng chính: giữ và xoay cái loại bulong, đai ốc, các loại chi tiết cơ khí có ren khác. Cấu tạo chiếc cờ lê được thiết kế để giữ các lực đòn bẩy có tải trọng dự định tác dụng trong ngưỡng an toàn....

-19%

2.7kg Búa tạ cán nhựa dài 800mm 25045
Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ
Thêm vào giỏ hàng 2.7kg Búa tạ cán nhựa dài 800mm 25045

421.000₫ 521.000₫

 • Mã sản phẩm: VT0147
 • Nhà cung cấp: Tolsen
 • Loại sản phẩm: Dụng Cụ Cầm Tay
 • Mô tả:

  2.7kg Búa tạ cán nhựa dài 800mm 25045 là dụng cụ cầm tay rất quen thuộc với nhóm kĩ thuật và được sử dụng rất nhiều. Chức năng chính: giữ và xoay cái loại bulong, đai ốc, các loại chi tiết cơ khí có ren khác. Cấu tạo chiếc cờ lê được thiết kế để giữ các lực đòn bẩy có tải trọng dự định tác dụng trong ngưỡng an toàn....

-8%

5kg Búa tạ cán nhựa dài 900mm 25016
Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ
Thêm vào giỏ hàng 5kg Búa tạ cán nhựa dài 900mm 25016

593.000₫ 643.000₫

 • Mã sản phẩm: VT0146
 • Nhà cung cấp: Tolsen
 • Loại sản phẩm: Dụng Cụ Cầm Tay
 • Mô tả:

  5kg Búa tạ cán nhựa dài 900mm 25016 là dụng cụ cầm tay rất quen thuộc với nhóm kĩ thuật và được sử dụng rất nhiều. Chức năng chính: giữ và xoay cái loại bulong, đai ốc, các loại chi tiết cơ khí có ren khác. Cấu tạo chiếc cờ lê được thiết kế để giữ các lực đòn bẩy có tải trọng dự định tác dụng trong ngưỡng an toàn....