Tất cả sản phẩm

 • grid
 • list

Chuyên cung cấp đồ bảo hộ lao động và lắp đặt camera an ninh tại tphcm. website: ppesupply.vn | LH: 0916226939

-9%

1.5kg Búa tạ cán gỗ 25132
Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ
Thêm vào giỏ hàng 1.5kg Búa tạ cán gỗ 25132

194.000₫ 214.000₫

 • Mã sản phẩm: VT0153
 • Nhà cung cấp: Tolsen
 • Loại sản phẩm: Dụng Cụ Cầm Tay
 • Mô tả:

  1.5kg Búa tạ cán gỗ 25132 là dụng cụ cầm tay rất quen thuộc với nhóm kĩ thuật và được sử dụng rất nhiều. Chức năng chính: giữ và xoay cái loại bulong, đai ốc, các loại chi tiết cơ khí có ren khác. Cấu tạo chiếc cờ lê được thiết kế để giữ các lực đòn bẩy có tải trọng dự định tác dụng trong ngưỡng an toàn. Kìm Tolsen được...

-9%

1.5kg Búa tạ cán nhựa Tolsen 25012
Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ
Thêm vào giỏ hàng 1.5kg Búa tạ cán nhựa Tolsen 25012

202.000₫ 222.000₫

 • Mã sản phẩm: VT0143
 • Nhà cung cấp: Tolsen
 • Loại sản phẩm: Dụng Cụ Cầm Tay
 • Mô tả:

  1.5kg Búa tạ cán nhựa Tolsen 25012 là dụng cụ cầm tay rất quen thuộc với nhóm kĩ thuật và được sử dụng rất nhiều. Chức năng chính: giữ và xoay cái loại bulong, đai ốc, các loại chi tiết cơ khí có ren khác. Cấu tạo chiếc cờ lê được thiết kế để giữ các lực đòn bẩy có tải trọng dự định tác dụng trong ngưỡng an toàn. Kìm...

-8%

1.8kg Búa tạ cán nhựa 25044
Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ
Thêm vào giỏ hàng 1.8kg Búa tạ cán nhựa 25044

244.000₫ 264.000₫

 • Mã sản phẩm: VT0156
 • Nhà cung cấp: Tolsen
 • Loại sản phẩm: Dụng Cụ Cầm Tay
 • Mô tả:

  1.8kg Búa tạ cán nhựa 25044 là dụng cụ cầm tay rất quen thuộc với nhóm kĩ thuật và được sử dụng rất nhiều. Chức năng chính: giữ và xoay cái loại bulong, đai ốc, các loại chi tiết cơ khí có ren khác. Cấu tạo chiếc cờ lê được thiết kế để giữ các lực đòn bẩy có tải trọng dự định tác dụng trong ngưỡng an toàn. Kìm Tolsen được...

-11%

10-11mm Cờ lê miệng miệng Tolsen 15053
Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ
Thêm vào giỏ hàng 10-11mm Cờ lê miệng miệng Tolsen 15053

34.000₫ 38.000₫

 • Mã sản phẩm: VT0017
 • Nhà cung cấp: Tolsen
 • Loại sản phẩm: Dụng Cụ Cầm Tay
 • Mô tả:

  Mỏ lết Tolsen là dụng cụ cầm tay rất quen thuộc với nhóm kĩ thuật và được sử dụng rất nhiều. Chức năng chính: giữ và xoay cái loại bulong, đai ốc, các loại chi tiết cơ khí có ren khác. Cấu tạo chiếc cờ lê được thiết kế để giữ các lực đòn bẩy có tải trọng dự định tác dụng trong ngưỡng an toàn. Cờ  lê - mỏ...

-12%

10-11mm Cờ lê vòng vòng Tolsen 15065
Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ
Thêm vào giỏ hàng 10-11mm Cờ lê vòng vòng Tolsen 15065

42.000₫ 48.000₫

 • Mã sản phẩm: VT0038
 • Nhà cung cấp: Tolsen
 • Loại sản phẩm: Dụng Cụ Cầm Tay
 • Mô tả:

  Mỏ lết Tolsen là dụng cụ cầm tay rất quen thuộc với nhóm kĩ thuật và được sử dụng rất nhiều. Chức năng chính: giữ và xoay cái loại bulong, đai ốc, các loại chi tiết cơ khí có ren khác. Cấu tạo chiếc cờ lê được thiết kế để giữ các lực đòn bẩy có tải trọng dự định tác dụng trong ngưỡng an toàn. Cờ  lê - mỏ...

-13%

10'' Mỏ lết cán nhựa đen Tolsen 15310 250mm
Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ
Thêm vào giỏ hàng 10'' Mỏ lết cán nhựa đen Tolsen 15310 250mm

196.000₫ 226.000₫

 • Mã sản phẩm: VT1517
 • Nhà cung cấp: Tolsen
 • Loại sản phẩm: Dụng Cụ Cầm Tay
 • Mô tả:

  Mỏ lết Tolsen là dụng cụ cầm tay rất quen thuộc với nhóm kĩ thuật và được sử dụng rất nhiều. Chức năng chính: giữ và xoay cái loại bulong, đai ốc, các loại chi tiết cơ khí có ren khác. Cấu tạo chiếc cờ lê được thiết kế để giữ các lực đòn bẩy có tải trọng dự định tác dụng trong ngưỡng an toàn. Cờ  lê - mỏ...

-12%

10'' Mỏ lết trơn Tolsen 15003 250mm
Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ
Thêm vào giỏ hàng 10'' Mỏ lết trơn Tolsen 15003 250mm

146.000₫ 165.000₫

 • Mã sản phẩm: VT1500
 • Nhà cung cấp: Tolsen
 • Loại sản phẩm: Dụng Cụ Cầm Tay
 • Mô tả:

  Mỏ lết Tolsen là dụng cụ cầm tay rất quen thuộc với nhóm kĩ thuật và được sử dụng rất nhiều. Chức năng chính: giữ và xoay cái loại bulong, đai ốc, các loại chi tiết cơ khí có ren khác. Cấu tạo chiếc cờ lê được thiết kế để giữ các lực đòn bẩy có tải trọng dự định tác dụng trong ngưỡng an toàn. Cờ  lê - mỏ...

-12%

1000g Búa gò cán gỗ Tolsen 25124
Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ
Thêm vào giỏ hàng 1000g Búa gò cán gỗ Tolsen 25124

151.000₫ 171.000₫

 • Mã sản phẩm: VT0139
 • Nhà cung cấp: Tolsen
 • Loại sản phẩm: Dụng Cụ Cầm Tay
 • Mô tả:

  1000g Búa gò cán gỗ Tolsen 25124 là dụng cụ cầm tay rất quen thuộc với nhóm kĩ thuật và được sử dụng rất nhiều. Chức năng chính: giữ và xoay cái loại bulong, đai ốc, các loại chi tiết cơ khí có ren khác. Cấu tạo chiếc cờ lê được thiết kế để giữ các lực đòn bẩy có tải trọng dự định tác dụng trong ngưỡng an toàn. Kìm...

-11%

1000g Búa gò cán nhựa Tolsen 25006
Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ
Thêm vào giỏ hàng 1000g Búa gò cán nhựa Tolsen 25006

161.000₫ 181.000₫

 • Mã sản phẩm: VT0132
 • Nhà cung cấp: Tolsen
 • Loại sản phẩm: Dụng Cụ Cầm Tay
 • Mô tả:

  1000g Búa gò cán nhựa Tolsen 25006 là dụng cụ cầm tay rất quen thuộc với nhóm kĩ thuật và được sử dụng rất nhiều. Chức năng chính: giữ và xoay cái loại bulong, đai ốc, các loại chi tiết cơ khí có ren khác. Cấu tạo chiếc cờ lê được thiết kế để giữ các lực đòn bẩy có tải trọng dự định tác dụng trong ngưỡng an toàn. Kìm...

-10%

10mm Cờ lê vòng miệng Tolsen 15018
Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ
Thêm vào giỏ hàng 10mm Cờ lê vòng miệng Tolsen 15018

36.000₫ 40.000₫

 • Mã sản phẩm: VT1540
 • Nhà cung cấp: Tolsen
 • Loại sản phẩm: Dụng Cụ Cầm Tay
 • Mô tả:

  Mỏ lết Tolsen là dụng cụ cầm tay rất quen thuộc với nhóm kĩ thuật và được sử dụng rất nhiều. Chức năng chính: giữ và xoay cái loại bulong, đai ốc, các loại chi tiết cơ khí có ren khác. Cấu tạo chiếc cờ lê được thiết kế để giữ các lực đòn bẩy có tải trọng dự định tác dụng trong ngưỡng an toàn. Cờ  lê - mỏ...

-3%

10mm Cờ lê vòng miệng tự động Tolsen 15206
Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ
Thêm vào giỏ hàng 10mm Cờ lê vòng miệng tự động Tolsen 15206

80.300₫ 83.000₫

 • Mã sản phẩm: VT0172
 • Nhà cung cấp: Tolsen
 • Loại sản phẩm: Dụng Cụ Cầm Tay
 • Mô tả:

  10mm Cờ lê vòng miệng tự động Tolsen 15206 là dụng cụ cầm tay rất quen thuộc với nhóm kĩ thuật và được sử dụng rất nhiều. Chức năng chính: giữ và xoay cái loại bulong, đai ốc, các loại chi tiết cơ khí có ren khác. Cấu tạo chiếc cờ lê được thiết kế để giữ các lực đòn bẩy có tải trọng dự định tác dụng trong ngưỡng...

-9%

11mm Cờ lê vòng miệng Tolsen 15019
Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ
Thêm vào giỏ hàng 11mm Cờ lê vòng miệng Tolsen 15019

39.000₫ 43.000₫

 • Mã sản phẩm: VT1541
 • Nhà cung cấp: Tolsen
 • Loại sản phẩm: Dụng Cụ Cầm Tay
 • Mô tả:

  Mỏ lết Tolsen là dụng cụ cầm tay rất quen thuộc với nhóm kĩ thuật và được sử dụng rất nhiều. Chức năng chính: giữ và xoay cái loại bulong, đai ốc, các loại chi tiết cơ khí có ren khác. Cấu tạo chiếc cờ lê được thiết kế để giữ các lực đòn bẩy có tải trọng dự định tác dụng trong ngưỡng an toàn. Cờ  lê - mỏ...

-11%

11mm Cờ lê vòng miệng tự động Tolsen 15207
Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ
Thêm vào giỏ hàng 11mm Cờ lê vòng miệng tự động Tolsen 15207

79.000₫ 89.000₫

 • Mã sản phẩm: VT0173
 • Nhà cung cấp: Tolsen
 • Loại sản phẩm: Dụng Cụ Cầm Tay
 • Mô tả:

  11mm Cờ lê vòng miệng tự động Tolsen 15207 là dụng cụ cầm tay rất quen thuộc với nhóm kĩ thuật và được sử dụng rất nhiều. Chức năng chính: giữ và xoay cái loại bulong, đai ốc, các loại chi tiết cơ khí có ren khác. Cấu tạo chiếc cờ lê được thiết kế để giữ các lực đòn bẩy có tải trọng dự định tác dụng trong ngưỡng...

-4%

12-13mm Cờ lê miệng miệng Tolsen 15054
Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ
Thêm vào giỏ hàng 12-13mm Cờ lê miệng miệng Tolsen 15054

38.500₫ 40.000₫

 • Mã sản phẩm: VT0018
 • Nhà cung cấp: Tolsen
 • Loại sản phẩm: Dụng Cụ Cầm Tay
 • Mô tả:

  Mỏ lết Tolsen là dụng cụ cầm tay rất quen thuộc với nhóm kĩ thuật và được sử dụng rất nhiều. Chức năng chính: giữ và xoay cái loại bulong, đai ốc, các loại chi tiết cơ khí có ren khác. Cấu tạo chiếc cờ lê được thiết kế để giữ các lực đòn bẩy có tải trọng dự định tác dụng trong ngưỡng an toàn. Cờ  lê - mỏ...

-10%

12-13mm Cờ lê vòng vòng Tolsen 15066
Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ
Thêm vào giỏ hàng 12-13mm Cờ lê vòng vòng Tolsen 15066

45.000₫ 50.000₫

 • Mã sản phẩm: VT0039
 • Nhà cung cấp: Tolsen
 • Loại sản phẩm: Dụng Cụ Cầm Tay
 • Mô tả:

  Mỏ lết Tolsen là dụng cụ cầm tay rất quen thuộc với nhóm kĩ thuật và được sử dụng rất nhiều. Chức năng chính: giữ và xoay cái loại bulong, đai ốc, các loại chi tiết cơ khí có ren khác. Cấu tạo chiếc cờ lê được thiết kế để giữ các lực đòn bẩy có tải trọng dự định tác dụng trong ngưỡng an toàn. Cờ  lê - mỏ...

-8%

12'' Mỏ lết cán nhựa đen Tolsen 15311 300mm
Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ
Thêm vào giỏ hàng 12'' Mỏ lết cán nhựa đen Tolsen 15311 300mm

280.000₫ 306.000₫

 • Mã sản phẩm: VT1518
 • Nhà cung cấp: Tolsen
 • Loại sản phẩm: Dụng Cụ Cầm Tay
 • Mô tả:

  Mỏ lết Tolsen là dụng cụ cầm tay rất quen thuộc với nhóm kĩ thuật và được sử dụng rất nhiều. Chức năng chính: giữ và xoay cái loại bulong, đai ốc, các loại chi tiết cơ khí có ren khác. Cấu tạo chiếc cờ lê được thiết kế để giữ các lực đòn bẩy có tải trọng dự định tác dụng trong ngưỡng an toàn. Cờ  lê - mỏ...

-9%

12'' Mỏ lết trơn Tolsen 15004 300mm
Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ
Thêm vào giỏ hàng 12'' Mỏ lết trơn Tolsen 15004 300mm

205.000₫ 225.000₫

 • Mã sản phẩm: VT1501
 • Nhà cung cấp: Tolsen
 • Loại sản phẩm: Dụng Cụ Cầm Tay
 • Mô tả:

  Mỏ lết Tolsen là dụng cụ cầm tay rất quen thuộc với nhóm kĩ thuật và được sử dụng rất nhiều. Chức năng chính: giữ và xoay cái loại bulong, đai ốc, các loại chi tiết cơ khí có ren khác. Cấu tạo chiếc cờ lê được thiết kế để giữ các lực đòn bẩy có tải trọng dự định tác dụng trong ngưỡng an toàn. Cờ  lê - mỏ...

-9%

12mm Cờ lê vòng miệng Tolsen 15020
Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ
Thêm vào giỏ hàng 12mm Cờ lê vòng miệng Tolsen 15020

42.000₫ 46.000₫

 • Mã sản phẩm: VT1542
 • Nhà cung cấp: Tolsen
 • Loại sản phẩm: Dụng Cụ Cầm Tay
 • Mô tả:

  Mỏ lết Tolsen là dụng cụ cầm tay rất quen thuộc với nhóm kĩ thuật và được sử dụng rất nhiều. Chức năng chính: giữ và xoay cái loại bulong, đai ốc, các loại chi tiết cơ khí có ren khác. Cấu tạo chiếc cờ lê được thiết kế để giữ các lực đòn bẩy có tải trọng dự định tác dụng trong ngưỡng an toàn. Cờ  lê - mỏ...

-10%

12mm Cờ lê vòng miệng tự động Tolsen 15208
Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ
Thêm vào giỏ hàng 12mm Cờ lê vòng miệng tự động Tolsen 15208

86.000₫ 96.000₫

 • Mã sản phẩm: VT0174
 • Nhà cung cấp: Tolsen
 • Loại sản phẩm: Dụng Cụ Cầm Tay
 • Mô tả:

  12mm Cờ lê vòng miệng tự động Tolsen 15208 là dụng cụ cầm tay rất quen thuộc với nhóm kĩ thuật và được sử dụng rất nhiều. Chức năng chính: giữ và xoay cái loại bulong, đai ốc, các loại chi tiết cơ khí có ren khác. Cấu tạo chiếc cờ lê được thiết kế để giữ các lực đòn bẩy có tải trọng dự định tác dụng trong ngưỡng...

-10%

13mm Cờ lê vòng miệng Tolsen 15021
Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ
Thêm vào giỏ hàng 13mm Cờ lê vòng miệng Tolsen 15021

43.000₫ 48.000₫

 • Mã sản phẩm: VT1543
 • Nhà cung cấp: Tolsen
 • Loại sản phẩm: Dụng Cụ Cầm Tay
 • Mô tả:

  Mỏ lết Tolsen là dụng cụ cầm tay rất quen thuộc với nhóm kĩ thuật và được sử dụng rất nhiều. Chức năng chính: giữ và xoay cái loại bulong, đai ốc, các loại chi tiết cơ khí có ren khác. Cấu tạo chiếc cờ lê được thiết kế để giữ các lực đòn bẩy có tải trọng dự định tác dụng trong ngưỡng an toàn. Cờ  lê - mỏ...

-10%

13mm Cờ lê vòng miệng tự động Tolsen 15209
Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ
Thêm vào giỏ hàng 13mm Cờ lê vòng miệng tự động Tolsen 15209

90.000₫ 100.000₫

 • Mã sản phẩm: VT0176
 • Nhà cung cấp: Tolsen
 • Loại sản phẩm: Dụng Cụ Cầm Tay
 • Mô tả:

  13mm Cờ lê vòng miệng tự động Tolsen 15209 là dụng cụ cầm tay rất quen thuộc với nhóm kĩ thuật và được sử dụng rất nhiều. Chức năng chính: giữ và xoay cái loại bulong, đai ốc, các loại chi tiết cơ khí có ren khác. Cấu tạo chiếc cờ lê được thiết kế để giữ các lực đòn bẩy có tải trọng dự định tác dụng trong ngưỡng...

-9%

14-15mm Cờ lê miệng miệng Tolsen 15055
Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ
Thêm vào giỏ hàng 14-15mm Cờ lê miệng miệng Tolsen 15055

42.000₫ 46.000₫

 • Mã sản phẩm: VT0019
 • Nhà cung cấp: Tolsen
 • Loại sản phẩm: Dụng Cụ Cầm Tay
 • Mô tả:

  Mỏ lết Tolsen là dụng cụ cầm tay rất quen thuộc với nhóm kĩ thuật và được sử dụng rất nhiều. Chức năng chính: giữ và xoay cái loại bulong, đai ốc, các loại chi tiết cơ khí có ren khác. Cấu tạo chiếc cờ lê được thiết kế để giữ các lực đòn bẩy có tải trọng dự định tác dụng trong ngưỡng an toàn. Cờ  lê - mỏ...

-8%

14-15mm Cờ lê vòng vòng Tolsen 15067
Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ
Thêm vào giỏ hàng 14-15mm Cờ lê vòng vòng Tolsen 15067

55.000₫ 60.000₫

 • Mã sản phẩm: VT0040
 • Nhà cung cấp: Tolsen
 • Loại sản phẩm: Dụng Cụ Cầm Tay
 • Mô tả:

  Mỏ lết Tolsen là dụng cụ cầm tay rất quen thuộc với nhóm kĩ thuật và được sử dụng rất nhiều. Chức năng chính: giữ và xoay cái loại bulong, đai ốc, các loại chi tiết cơ khí có ren khác. Cấu tạo chiếc cờ lê được thiết kế để giữ các lực đòn bẩy có tải trọng dự định tác dụng trong ngưỡng an toàn. Cờ  lê - mỏ...

-10%

14mm Cờ lê vòng miệng Tolsen 15022
Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ
Thêm vào giỏ hàng 14mm Cờ lê vòng miệng Tolsen 15022

45.000₫ 50.000₫

 • Mã sản phẩm: VT1544
 • Nhà cung cấp: Tolsen
 • Loại sản phẩm: Dụng Cụ Cầm Tay
 • Mô tả:

  Mỏ lết Tolsen là dụng cụ cầm tay rất quen thuộc với nhóm kĩ thuật và được sử dụng rất nhiều. Chức năng chính: giữ và xoay cái loại bulong, đai ốc, các loại chi tiết cơ khí có ren khác. Cấu tạo chiếc cờ lê được thiết kế để giữ các lực đòn bẩy có tải trọng dự định tác dụng trong ngưỡng an toàn. Cờ  lê - mỏ...