Kìm răng

 • grid
 • list

-6%

200mm Kìm răng cách điện 1000V Tolsen V38118
Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ
Thêm vào giỏ hàng 200mm Kìm răng cách điện 1000V Tolsen V38118

302.000₫ 322.000₫

 • Mã sản phẩm: VT0110
 • Nhà cung cấp: Tolsen
 • Loại sản phẩm: Kềm - Kẹp
 • Mô tả:

  200mm Kìm răng cách điện 1000V Tolsen V38118 là dụng cụ cầm tay rất quen thuộc với nhóm kĩ thuật và được sử dụng rất nhiều. Chức năng chính: giữ và xoay cái loại bulong, đai ốc, các loại chi tiết cơ khí có ren khác. Cấu tạo chiếc cờ lê được thiết kế để giữ các lực đòn bẩy có tải trọng dự định tác dụng trong ngưỡng an toàn....

-8%

160mm Kìm răng cách điện 1000V Tolsen V38116
Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ
Thêm vào giỏ hàng 160mm Kìm răng cách điện 1000V Tolsen V38116

242.000₫ 262.000₫

 • Mã sản phẩm: VT0108
 • Nhà cung cấp: Tolsen
 • Loại sản phẩm: Kềm - Kẹp
 • Mô tả:

  160mm Kìm điện cách điện Tolsen V38116 là dụng cụ cầm tay rất quen thuộc với nhóm kĩ thuật và được sử dụng rất nhiều. Chức năng chính: giữ và xoay cái loại bulong, đai ốc, các loại chi tiết cơ khí có ren khác. Cấu tạo chiếc cờ lê được thiết kế để giữ các lực đòn bẩy có tải trọng dự định tác dụng trong ngưỡng an toàn. Kìm...

-8%

200mm Kìm răng công nghiệp Tolsen 10017
Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ
Thêm vào giỏ hàng 200mm Kìm răng công nghiệp Tolsen 10017

101.000₫ 110.000₫

 • Mã sản phẩm: VT0097
 • Nhà cung cấp: Tolsen
 • Loại sản phẩm: Kềm - Kẹp
 • Mô tả:

  200mm Kìm răng công nghiệp Tolsen 10017 là dụng cụ cầm tay rất quen thuộc với nhóm kĩ thuật và được sử dụng rất nhiều. Chức năng chính: giữ và xoay cái loại bulong, đai ốc, các loại chi tiết cơ khí có ren khác. Cấu tạo chiếc cờ lê được thiết kế để giữ các lực đòn bẩy có tải trọng dự định tác dụng trong ngưỡng an toàn. Kìm...

-10%

180mm Kìm răng công nghiệp Tolsen 10016
Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ
Thêm vào giỏ hàng 180mm Kìm răng công nghiệp Tolsen 10016

91.000₫ 101.000₫

 • Mã sản phẩm: VT0096
 • Nhà cung cấp: Tolsen
 • Loại sản phẩm: Kềm - Kẹp
 • Mô tả:

  180mm Kìm răng công nghiệp Tolsen 10016 là dụng cụ cầm tay rất quen thuộc với nhóm kĩ thuật và được sử dụng rất nhiều. Chức năng chính: giữ và xoay cái loại bulong, đai ốc, các loại chi tiết cơ khí có ren khác. Cấu tạo chiếc cờ lê được thiết kế để giữ các lực đòn bẩy có tải trọng dự định tác dụng trong ngưỡng an toàn. Kìm...

-11%

160mm Kìm răng công nghiệp Tolsen 10015
Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ
Thêm vào giỏ hàng 160mm Kìm răng công nghiệp Tolsen 10015

82.000₫ 92.000₫

 • Mã sản phẩm: VT0095
 • Nhà cung cấp: Tolsen
 • Loại sản phẩm: Kềm - Kẹp
 • Mô tả:

  160mm Kìm răng công nghiệp Tolsen 10015 là dụng cụ cầm tay rất quen thuộc với nhóm kĩ thuật và được sử dụng rất nhiều. Chức năng chính: giữ và xoay cái loại bulong, đai ốc, các loại chi tiết cơ khí có ren khác. Cấu tạo chiếc cờ lê được thiết kế để giữ các lực đòn bẩy có tải trọng dự định tác dụng trong ngưỡng an toàn. Kìm...

Thêm vào giỏ hàng 200mm Kìm răng Tolsen 10002

83.000₫

 • Mã sản phẩm: VT0084
 • Nhà cung cấp: Tolsen
 • Loại sản phẩm: Kềm - Kẹp
 • Mô tả:

  200mm Kìm răng Tolsen 10002 là dụng cụ cầm tay rất quen thuộc với nhóm kĩ thuật và được sử dụng rất nhiều. Chức năng chính: giữ và xoay cái loại bulong, đai ốc, các loại chi tiết cơ khí có ren khác. Cấu tạo chiếc cờ lê được thiết kế để giữ các lực đòn bẩy có tải trọng dự định tác dụng trong ngưỡng an toàn. Kìm Tolsen được...

-6%

180mm Kìm răng Tolsen 10001
Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ
Thêm vào giỏ hàng 180mm Kìm răng Tolsen 10001

77.000₫ 82.000₫

 • Mã sản phẩm: VT0083
 • Nhà cung cấp: Tolsen
 • Loại sản phẩm: Kềm - Kẹp
 • Mô tả:

  180mm Kìm răng Tolsen 10001 là dụng cụ cầm tay rất quen thuộc với nhóm kĩ thuật và được sử dụng rất nhiều. Chức năng chính: giữ và xoay cái loại bulong, đai ốc, các loại chi tiết cơ khí có ren khác. Cấu tạo chiếc cờ lê được thiết kế để giữ các lực đòn bẩy có tải trọng dự định tác dụng trong ngưỡng an toàn. Kìm Tolsen được...

-13%

160mm Kìm răng Tolsen 10000
Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ
Thêm vào giỏ hàng 160mm Kìm răng Tolsen 10000

65.000₫ 75.000₫

 • Mã sản phẩm: VT0082
 • Nhà cung cấp: Tolsen
 • Loại sản phẩm: Kềm - Kẹp
 • Mô tả:

  160mm Kìm răng Tolsen 10000 là dụng cụ cầm tay rất quen thuộc với nhóm kĩ thuật và được sử dụng rất nhiều. Chức năng chính: giữ và xoay cái loại bulong, đai ốc, các loại chi tiết cơ khí có ren khác. Cấu tạo chiếc cờ lê được thiết kế để giữ các lực đòn bẩy có tải trọng dự định tác dụng trong ngưỡng an toàn. Kìm Tolsen được...