Cờ lê Vòng Vòng

 • grid
 • list

-13%

6-22mm Bộ cờ lê vòng vòng Tolsen 14 món 15077
Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ
Thêm vào giỏ hàng 6-22mm Bộ cờ lê vòng vòng Tolsen 14 món 15077

430.000₫ 495.000₫

 • Mã sản phẩm: VT0057
 • Nhà cung cấp: Tolsen
 • Loại sản phẩm: Dụng Cụ Cầm Tay
 • Mô tả:

  Mỏ lết Tolsen là dụng cụ cầm tay rất quen thuộc với nhóm kĩ thuật và được sử dụng rất nhiều. Chức năng chính: giữ và xoay cái loại bulong, đai ốc, các loại chi tiết cơ khí có ren khác. Cấu tạo chiếc cờ lê được thiết kế để giữ các lực đòn bẩy có tải trọng dự định tác dụng trong ngưỡng an toàn. Cờ  lê - mỏ...

-9%

30-32mm Cờ lê vòng vòng Tolsen 15074
Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ
Thêm vào giỏ hàng 30-32mm Cờ lê vòng vòng Tolsen 15074

196.000₫ 216.000₫

 • Mã sản phẩm: VT0049
 • Nhà cung cấp: Tolsen
 • Loại sản phẩm: Dụng Cụ Cầm Tay
 • Mô tả:

  Mỏ lết Tolsen là dụng cụ cầm tay rất quen thuộc với nhóm kĩ thuật và được sử dụng rất nhiều. Chức năng chính: giữ và xoay cái loại bulong, đai ốc, các loại chi tiết cơ khí có ren khác. Cấu tạo chiếc cờ lê được thiết kế để giữ các lực đòn bẩy có tải trọng dự định tác dụng trong ngưỡng an toàn. Cờ  lê - mỏ...

-10%

25-28mm Cờ lê vòng vòng Tolsen 15073
Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ
Thêm vào giỏ hàng 25-28mm Cờ lê vòng vòng Tolsen 15073

168.000₫ 186.000₫

 • Mã sản phẩm: VT0048
 • Nhà cung cấp: Tolsen
 • Loại sản phẩm: Dụng Cụ Cầm Tay
 • Mô tả:

  Mỏ lết Tolsen là dụng cụ cầm tay rất quen thuộc với nhóm kĩ thuật và được sử dụng rất nhiều. Chức năng chính: giữ và xoay cái loại bulong, đai ốc, các loại chi tiết cơ khí có ren khác. Cấu tạo chiếc cờ lê được thiết kế để giữ các lực đòn bẩy có tải trọng dự định tác dụng trong ngưỡng an toàn. Cờ  lê - mỏ...

-10%

24-27mm Cờ lê vòng vòng Tolsen 15072
Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ
Thêm vào giỏ hàng 24-27mm Cờ lê vòng vòng Tolsen 15072

135.000₫ 150.000₫

 • Mã sản phẩm: VT0047
 • Nhà cung cấp: Tolsen
 • Loại sản phẩm: Dụng Cụ Cầm Tay
 • Mô tả:

  Mỏ lết Tolsen là dụng cụ cầm tay rất quen thuộc với nhóm kĩ thuật và được sử dụng rất nhiều. Chức năng chính: giữ và xoay cái loại bulong, đai ốc, các loại chi tiết cơ khí có ren khác. Cấu tạo chiếc cờ lê được thiết kế để giữ các lực đòn bẩy có tải trọng dự định tác dụng trong ngưỡng an toàn. Cờ  lê - mỏ...

-12%

21-23mm Cờ lê vòng vòng Tolsen 15071
Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ
Thêm vào giỏ hàng 21-23mm Cờ lê vòng vòng Tolsen 15071

105.000₫ 120.000₫

 • Mã sản phẩm: VT0046
 • Nhà cung cấp: Tolsen
 • Loại sản phẩm: Dụng Cụ Cầm Tay
 • Mô tả:

  Mỏ lết Tolsen là dụng cụ cầm tay rất quen thuộc với nhóm kĩ thuật và được sử dụng rất nhiều. Chức năng chính: giữ và xoay cái loại bulong, đai ốc, các loại chi tiết cơ khí có ren khác. Cấu tạo chiếc cờ lê được thiết kế để giữ các lực đòn bẩy có tải trọng dự định tác dụng trong ngưỡng an toàn. Cờ  lê - mỏ...

-9%

20-22mm Cờ lê vòng vòng Tolsen 15070
Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ
Thêm vào giỏ hàng 20-22mm Cờ lê vòng vòng Tolsen 15070

91.000₫ 100.000₫

 • Mã sản phẩm: VT0044
 • Nhà cung cấp: Tolsen
 • Loại sản phẩm: Dụng Cụ Cầm Tay
 • Mô tả:

  Mỏ lết Tolsen là dụng cụ cầm tay rất quen thuộc với nhóm kĩ thuật và được sử dụng rất nhiều. Chức năng chính: giữ và xoay cái loại bulong, đai ốc, các loại chi tiết cơ khí có ren khác. Cấu tạo chiếc cờ lê được thiết kế để giữ các lực đòn bẩy có tải trọng dự định tác dụng trong ngưỡng an toàn. Cờ  lê - mỏ...

-4%

18-19mm Cờ lê vòng vòng Tolsen 15069
Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ
Thêm vào giỏ hàng 18-19mm Cờ lê vòng vòng Tolsen 15069

77.000₫ 80.000₫

 • Mã sản phẩm: VT0042
 • Nhà cung cấp: Tolsen
 • Loại sản phẩm: Dụng Cụ Cầm Tay
 • Mô tả:

  Mỏ lết Tolsen là dụng cụ cầm tay rất quen thuộc với nhóm kĩ thuật và được sử dụng rất nhiều. Chức năng chính: giữ và xoay cái loại bulong, đai ốc, các loại chi tiết cơ khí có ren khác. Cấu tạo chiếc cờ lê được thiết kế để giữ các lực đòn bẩy có tải trọng dự định tác dụng trong ngưỡng an toàn. Cờ  lê - mỏ...

-7%

16-17mm Cờ lê vòng vòng Tolsen 15068
Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ
Thêm vào giỏ hàng 16-17mm Cờ lê vòng vòng Tolsen 15068

67.000₫ 72.000₫

 • Mã sản phẩm: VT0041
 • Nhà cung cấp: Tolsen
 • Loại sản phẩm: Dụng Cụ Cầm Tay
 • Mô tả:

  Mỏ lết Tolsen là dụng cụ cầm tay rất quen thuộc với nhóm kĩ thuật và được sử dụng rất nhiều. Chức năng chính: giữ và xoay cái loại bulong, đai ốc, các loại chi tiết cơ khí có ren khác. Cấu tạo chiếc cờ lê được thiết kế để giữ các lực đòn bẩy có tải trọng dự định tác dụng trong ngưỡng an toàn. Cờ  lê - mỏ...

-8%

14-15mm Cờ lê vòng vòng Tolsen 15067
Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ
Thêm vào giỏ hàng 14-15mm Cờ lê vòng vòng Tolsen 15067

55.000₫ 60.000₫

 • Mã sản phẩm: VT0040
 • Nhà cung cấp: Tolsen
 • Loại sản phẩm: Dụng Cụ Cầm Tay
 • Mô tả:

  Mỏ lết Tolsen là dụng cụ cầm tay rất quen thuộc với nhóm kĩ thuật và được sử dụng rất nhiều. Chức năng chính: giữ và xoay cái loại bulong, đai ốc, các loại chi tiết cơ khí có ren khác. Cấu tạo chiếc cờ lê được thiết kế để giữ các lực đòn bẩy có tải trọng dự định tác dụng trong ngưỡng an toàn. Cờ  lê - mỏ...

-10%

12-13mm Cờ lê vòng vòng Tolsen 15066
Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ
Thêm vào giỏ hàng 12-13mm Cờ lê vòng vòng Tolsen 15066

45.000₫ 50.000₫

 • Mã sản phẩm: VT0039
 • Nhà cung cấp: Tolsen
 • Loại sản phẩm: Dụng Cụ Cầm Tay
 • Mô tả:

  Mỏ lết Tolsen là dụng cụ cầm tay rất quen thuộc với nhóm kĩ thuật và được sử dụng rất nhiều. Chức năng chính: giữ và xoay cái loại bulong, đai ốc, các loại chi tiết cơ khí có ren khác. Cấu tạo chiếc cờ lê được thiết kế để giữ các lực đòn bẩy có tải trọng dự định tác dụng trong ngưỡng an toàn. Cờ  lê - mỏ...

-12%

10-11mm Cờ lê vòng vòng Tolsen 15065
Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ
Thêm vào giỏ hàng 10-11mm Cờ lê vòng vòng Tolsen 15065

42.000₫ 48.000₫

 • Mã sản phẩm: VT0038
 • Nhà cung cấp: Tolsen
 • Loại sản phẩm: Dụng Cụ Cầm Tay
 • Mô tả:

  Mỏ lết Tolsen là dụng cụ cầm tay rất quen thuộc với nhóm kĩ thuật và được sử dụng rất nhiều. Chức năng chính: giữ và xoay cái loại bulong, đai ốc, các loại chi tiết cơ khí có ren khác. Cấu tạo chiếc cờ lê được thiết kế để giữ các lực đòn bẩy có tải trọng dự định tác dụng trong ngưỡng an toàn. Cờ  lê - mỏ...

-9%

8-9mm Cờ lê vòng vòng Tolsen 15064
Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ
Thêm vào giỏ hàng 8-9mm Cờ lê vòng vòng Tolsen 15064

41.000₫ 45.000₫

 • Mã sản phẩm: VT0037
 • Nhà cung cấp: Tolsen
 • Loại sản phẩm: Dụng Cụ Cầm Tay
 • Mô tả:

  Mỏ lết Tolsen là dụng cụ cầm tay rất quen thuộc với nhóm kĩ thuật và được sử dụng rất nhiều. Chức năng chính: giữ và xoay cái loại bulong, đai ốc, các loại chi tiết cơ khí có ren khác. Cấu tạo chiếc cờ lê được thiết kế để giữ các lực đòn bẩy có tải trọng dự định tác dụng trong ngưỡng an toàn. Cờ  lê - mỏ...

-11%

6-7mm Cờ lê vòng vòng Tolsen 15063
Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ
Thêm vào giỏ hàng 6-7mm Cờ lê vòng vòng Tolsen 15063

31.000₫ 35.000₫

 • Mã sản phẩm: VT0036
 • Nhà cung cấp: Tolsen
 • Loại sản phẩm: Dụng Cụ Cầm Tay
 • Mô tả:

  Mỏ lết Tolsen là dụng cụ cầm tay rất quen thuộc với nhóm kĩ thuật và được sử dụng rất nhiều. Chức năng chính: giữ và xoay cái loại bulong, đai ốc, các loại chi tiết cơ khí có ren khác. Cấu tạo chiếc cờ lê được thiết kế để giữ các lực đòn bẩy có tải trọng dự định tác dụng trong ngưỡng an toàn. Cờ  lê - mỏ...