Cờ lê miệng miệng

 • grid
 • list

-13%

8mm Cờ lê vòng miệng tự động Tolsen 15204
Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ
Thêm vào giỏ hàng 8mm Cờ lê vòng miệng tự động Tolsen 15204

68.000₫ 78.000₫

 • Mã sản phẩm: VT0170
 • Nhà cung cấp: Tolsen
 • Loại sản phẩm: Dụng Cụ Cầm Tay
 • Mô tả:

  8mm Cờ lê vòng miệng tự động Tolsen 15204 là dụng cụ cầm tay rất quen thuộc với nhóm kĩ thuật và được sử dụng rất nhiều. Chức năng chính: giữ và xoay cái loại bulong, đai ốc, các loại chi tiết cơ khí có ren khác. Cấu tạo chiếc cờ lê được thiết kế để giữ các lực đòn bẩy có tải trọng dự định tác dụng trong ngưỡng...

-10%

6-22mm Bộ cờ lê miệng miệng Tolsen 14 món 15076
Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ
Thêm vào giỏ hàng 6-22mm Bộ cờ lê miệng miệng Tolsen 14 món 15076

380.000₫ 420.000₫

 • Mã sản phẩm: VT0056
 • Nhà cung cấp: Tolsen
 • Loại sản phẩm: Dụng Cụ Cầm Tay
 • Mô tả:

  Mỏ lết Tolsen là dụng cụ cầm tay rất quen thuộc với nhóm kĩ thuật và được sử dụng rất nhiều. Chức năng chính: giữ và xoay cái loại bulong, đai ốc, các loại chi tiết cơ khí có ren khác. Cấu tạo chiếc cờ lê được thiết kế để giữ các lực đòn bẩy có tải trọng dự định tác dụng trong ngưỡng an toàn. Cờ  lê - mỏ...

-10%

30-32mm Cờ lê miệng miệng Tolsen 15062
Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ
Thêm vào giỏ hàng 30-32mm Cờ lê miệng miệng Tolsen 15062

140.000₫ 156.000₫

 • Mã sản phẩm: VT0035
 • Nhà cung cấp: Tolsen
 • Loại sản phẩm: Dụng Cụ Cầm Tay
 • Mô tả:

  Mỏ lết Tolsen là dụng cụ cầm tay rất quen thuộc với nhóm kĩ thuật và được sử dụng rất nhiều. Chức năng chính: giữ và xoay cái loại bulong, đai ốc, các loại chi tiết cơ khí có ren khác. Cấu tạo chiếc cờ lê được thiết kế để giữ các lực đòn bẩy có tải trọng dự định tác dụng trong ngưỡng an toàn. Cờ  lê - mỏ...

-9%

25-28mm Cờ lê miệng miệng Tolsen 15061
Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ
Thêm vào giỏ hàng 25-28mm Cờ lê miệng miệng Tolsen 15061

120.000₫ 132.000₫

 • Mã sản phẩm: VT0025
 • Nhà cung cấp: Tolsen
 • Loại sản phẩm: Dụng Cụ Cầm Tay
 • Mô tả:

  Mỏ lết Tolsen là dụng cụ cầm tay rất quen thuộc với nhóm kĩ thuật và được sử dụng rất nhiều. Chức năng chính: giữ và xoay cái loại bulong, đai ốc, các loại chi tiết cơ khí có ren khác. Cấu tạo chiếc cờ lê được thiết kế để giữ các lực đòn bẩy có tải trọng dự định tác dụng trong ngưỡng an toàn. Cờ  lê - mỏ...

-9%

24-27mm Cờ lê miệng miệng Tolsen 15060
Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ
Thêm vào giỏ hàng 24-27mm Cờ lê miệng miệng Tolsen 15060

100.000₫ 110.000₫

 • Mã sản phẩm: VT0024
 • Nhà cung cấp: Tolsen
 • Loại sản phẩm: Dụng Cụ Cầm Tay
 • Mô tả:

  Mỏ lết Tolsen là dụng cụ cầm tay rất quen thuộc với nhóm kĩ thuật và được sử dụng rất nhiều. Chức năng chính: giữ và xoay cái loại bulong, đai ốc, các loại chi tiết cơ khí có ren khác. Cấu tạo chiếc cờ lê được thiết kế để giữ các lực đòn bẩy có tải trọng dự định tác dụng trong ngưỡng an toàn. Cờ  lê - mỏ...

-9%

21-23mm Cờ lê miệng miệng Tolsen 15059
Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ
Thêm vào giỏ hàng 21-23mm Cờ lê miệng miệng Tolsen 15059

73.000₫ 80.000₫

 • Mã sản phẩm: VT0023
 • Nhà cung cấp: Tolsen
 • Loại sản phẩm: Dụng Cụ Cầm Tay
 • Mô tả:

  Mỏ lết Tolsen là dụng cụ cầm tay rất quen thuộc với nhóm kĩ thuật và được sử dụng rất nhiều. Chức năng chính: giữ và xoay cái loại bulong, đai ốc, các loại chi tiết cơ khí có ren khác. Cấu tạo chiếc cờ lê được thiết kế để giữ các lực đòn bẩy có tải trọng dự định tác dụng trong ngưỡng an toàn. Cờ  lê - mỏ...

-10%

20-22mm Cờ lê miệng miệng Tolsen 15058
Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ
Thêm vào giỏ hàng 20-22mm Cờ lê miệng miệng Tolsen 15058

61.000₫ 68.000₫

 • Mã sản phẩm: VT0022
 • Nhà cung cấp: Tolsen
 • Loại sản phẩm: Dụng Cụ Cầm Tay
 • Mô tả:

  Mỏ lết Tolsen là dụng cụ cầm tay rất quen thuộc với nhóm kĩ thuật và được sử dụng rất nhiều. Chức năng chính: giữ và xoay cái loại bulong, đai ốc, các loại chi tiết cơ khí có ren khác. Cấu tạo chiếc cờ lê được thiết kế để giữ các lực đòn bẩy có tải trọng dự định tác dụng trong ngưỡng an toàn. Cờ  lê - mỏ...

-9%

18-19mm Cờ lê miệng miệng Tolsen 15057
Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ
Thêm vào giỏ hàng 18-19mm Cờ lê miệng miệng Tolsen 15057

42.000₫ 46.000₫

 • Mã sản phẩm: VT0021
 • Nhà cung cấp: Tolsen
 • Loại sản phẩm: Dụng Cụ Cầm Tay
 • Mô tả:

  Mỏ lết Tolsen là dụng cụ cầm tay rất quen thuộc với nhóm kĩ thuật và được sử dụng rất nhiều. Chức năng chính: giữ và xoay cái loại bulong, đai ốc, các loại chi tiết cơ khí có ren khác. Cấu tạo chiếc cờ lê được thiết kế để giữ các lực đòn bẩy có tải trọng dự định tác dụng trong ngưỡng an toàn. Cờ  lê - mỏ...

-9%

14-15mm Cờ lê miệng miệng Tolsen 15055
Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ
Thêm vào giỏ hàng 14-15mm Cờ lê miệng miệng Tolsen 15055

42.000₫ 46.000₫

 • Mã sản phẩm: VT0019
 • Nhà cung cấp: Tolsen
 • Loại sản phẩm: Dụng Cụ Cầm Tay
 • Mô tả:

  Mỏ lết Tolsen là dụng cụ cầm tay rất quen thuộc với nhóm kĩ thuật và được sử dụng rất nhiều. Chức năng chính: giữ và xoay cái loại bulong, đai ốc, các loại chi tiết cơ khí có ren khác. Cấu tạo chiếc cờ lê được thiết kế để giữ các lực đòn bẩy có tải trọng dự định tác dụng trong ngưỡng an toàn. Cờ  lê - mỏ...

-4%

12-13mm Cờ lê miệng miệng Tolsen 15054
Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ
Thêm vào giỏ hàng 12-13mm Cờ lê miệng miệng Tolsen 15054

38.500₫ 40.000₫

 • Mã sản phẩm: VT0018
 • Nhà cung cấp: Tolsen
 • Loại sản phẩm: Dụng Cụ Cầm Tay
 • Mô tả:

  Mỏ lết Tolsen là dụng cụ cầm tay rất quen thuộc với nhóm kĩ thuật và được sử dụng rất nhiều. Chức năng chính: giữ và xoay cái loại bulong, đai ốc, các loại chi tiết cơ khí có ren khác. Cấu tạo chiếc cờ lê được thiết kế để giữ các lực đòn bẩy có tải trọng dự định tác dụng trong ngưỡng an toàn. Cờ  lê - mỏ...

-11%

10-11mm Cờ lê miệng miệng Tolsen 15053
Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ
Thêm vào giỏ hàng 10-11mm Cờ lê miệng miệng Tolsen 15053

34.000₫ 38.000₫

 • Mã sản phẩm: VT0017
 • Nhà cung cấp: Tolsen
 • Loại sản phẩm: Dụng Cụ Cầm Tay
 • Mô tả:

  Mỏ lết Tolsen là dụng cụ cầm tay rất quen thuộc với nhóm kĩ thuật và được sử dụng rất nhiều. Chức năng chính: giữ và xoay cái loại bulong, đai ốc, các loại chi tiết cơ khí có ren khác. Cấu tạo chiếc cờ lê được thiết kế để giữ các lực đòn bẩy có tải trọng dự định tác dụng trong ngưỡng an toàn. Cờ  lê - mỏ...

-9%

8-9mm Cờ lê miệng miệng Tolsen 15052
Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ
Thêm vào giỏ hàng 8-9mm Cờ lê miệng miệng Tolsen 15052

31.000₫ 34.000₫

 • Mã sản phẩm: VT0016
 • Nhà cung cấp: Tolsen
 • Loại sản phẩm: Dụng Cụ Cầm Tay
 • Mô tả:

  Mỏ lết Tolsen là dụng cụ cầm tay rất quen thuộc với nhóm kĩ thuật và được sử dụng rất nhiều. Chức năng chính: giữ và xoay cái loại bulong, đai ốc, các loại chi tiết cơ khí có ren khác. Cấu tạo chiếc cờ lê được thiết kế để giữ các lực đòn bẩy có tải trọng dự định tác dụng trong ngưỡng an toàn. Cờ  lê - mỏ...

-10%

6-7mm Cờ lê miệng miệng Tolsen 15051
Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ
Thêm vào giỏ hàng 6-7mm Cờ lê miệng miệng Tolsen 15051

19.800₫ 22.000₫

 • Mã sản phẩm: VT0015
 • Nhà cung cấp: Tolsen
 • Loại sản phẩm: Dụng Cụ Cầm Tay
 • Mô tả:

  Mỏ lết Tolsen là dụng cụ cầm tay rất quen thuộc với nhóm kĩ thuật và được sử dụng rất nhiều. Chức năng chính: giữ và xoay cái loại bulong, đai ốc, các loại chi tiết cơ khí có ren khác. Cấu tạo chiếc cờ lê được thiết kế để giữ các lực đòn bẩy có tải trọng dự định tác dụng trong ngưỡng an toàn. Cờ  lê - mỏ...