Búa Tạ

 • grid
 • list

-8%

1.8kg Búa tạ cán nhựa 25044
Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ
Thêm vào giỏ hàng 1.8kg Búa tạ cán nhựa 25044

244.000₫ 264.000₫

 • Mã sản phẩm: VT0156
 • Nhà cung cấp: Tolsen
 • Loại sản phẩm: Dụng Cụ Cầm Tay
 • Mô tả:

  1.8kg Búa tạ cán nhựa 25044 là dụng cụ cầm tay rất quen thuộc với nhóm kĩ thuật và được sử dụng rất nhiều. Chức năng chính: giữ và xoay cái loại bulong, đai ốc, các loại chi tiết cơ khí có ren khác. Cấu tạo chiếc cờ lê được thiết kế để giữ các lực đòn bẩy có tải trọng dự định tác dụng trong ngưỡng an toàn. Kìm Tolsen được...

-12%

900g Búa tạ cán nhựa 25043
Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ
Thêm vào giỏ hàng 900g Búa tạ cán nhựa 25043

148.000₫ 168.000₫

 • Mã sản phẩm: VT0155
 • Nhà cung cấp: Tolsen
 • Loại sản phẩm: Dụng Cụ Cầm Tay
 • Mô tả:

  900g Búa tạ cán nhựa 25043 là dụng cụ cầm tay rất quen thuộc với nhóm kĩ thuật và được sử dụng rất nhiều. Chức năng chính: giữ và xoay cái loại bulong, đai ốc, các loại chi tiết cơ khí có ren khác. Cấu tạo chiếc cờ lê được thiết kế để giữ các lực đòn bẩy có tải trọng dự định tác dụng trong ngưỡng an toàn. Kìm Tolsen được...

-8%

2kg Búa tạ cán gỗ 25133
Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ
Thêm vào giỏ hàng 2kg Búa tạ cán gỗ 25133

241.000₫ 261.000₫

 • Mã sản phẩm: VT0154
 • Nhà cung cấp: Tolsen
 • Loại sản phẩm: Dụng Cụ Cầm Tay
 • Mô tả:

  2kg Búa tạ cán gỗ 25133 là dụng cụ cầm tay rất quen thuộc với nhóm kĩ thuật và được sử dụng rất nhiều. Chức năng chính: giữ và xoay cái loại bulong, đai ốc, các loại chi tiết cơ khí có ren khác. Cấu tạo chiếc cờ lê được thiết kế để giữ các lực đòn bẩy có tải trọng dự định tác dụng trong ngưỡng an toàn. Kìm Tolsen được...

-9%

1.5kg Búa tạ cán gỗ 25132
Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ
Thêm vào giỏ hàng 1.5kg Búa tạ cán gỗ 25132

194.000₫ 214.000₫

 • Mã sản phẩm: VT0153
 • Nhà cung cấp: Tolsen
 • Loại sản phẩm: Dụng Cụ Cầm Tay
 • Mô tả:

  1.5kg Búa tạ cán gỗ 25132 là dụng cụ cầm tay rất quen thuộc với nhóm kĩ thuật và được sử dụng rất nhiều. Chức năng chính: giữ và xoay cái loại bulong, đai ốc, các loại chi tiết cơ khí có ren khác. Cấu tạo chiếc cờ lê được thiết kế để giữ các lực đòn bẩy có tải trọng dự định tác dụng trong ngưỡng an toàn. Kìm Tolsen được...

-12%

1kg Búa tạ cán gỗ 25130
Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ
Thêm vào giỏ hàng 1kg Búa tạ cán gỗ 25130

146.000₫ 166.000₫

 • Mã sản phẩm: VT0152
 • Nhà cung cấp: Tolsen
 • Loại sản phẩm: Dụng Cụ Cầm Tay
 • Mô tả:

  1kg Búa tạ cán gỗ 25130 là dụng cụ cầm tay rất quen thuộc với nhóm kĩ thuật và được sử dụng rất nhiều. Chức năng chính: giữ và xoay cái loại bulong, đai ốc, các loại chi tiết cơ khí có ren khác. Cấu tạo chiếc cờ lê được thiết kế để giữ các lực đòn bẩy có tải trọng dự định tác dụng trong ngưỡng an toàn. Kìm Tolsen được...

-16%

4.5kg Búa tạ cán gỗ dài 900mm 25151
Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ
Thêm vào giỏ hàng 4.5kg Búa tạ cán gỗ dài 900mm 25151

530.000₫ 630.000₫

 • Mã sản phẩm: VT0151
 • Nhà cung cấp: Tolsen
 • Loại sản phẩm: Dụng Cụ Cầm Tay
 • Mô tả:

  4.5kg Búa tạ cán gỗ dài 900mm 25151 là dụng cụ cầm tay rất quen thuộc với nhóm kĩ thuật và được sử dụng rất nhiều. Chức năng chính: giữ và xoay cái loại bulong, đai ốc, các loại chi tiết cơ khí có ren khác. Cấu tạo chiếc cờ lê được thiết kế để giữ các lực đòn bẩy có tải trọng dự định tác dụng trong ngưỡng an toàn....

-15%

5kg Búa tạ cán gỗ dài 900mm 25136
Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ
Thêm vào giỏ hàng 5kg Búa tạ cán gỗ dài 900mm 25136

575.000₫ 675.000₫

 • Mã sản phẩm: VT0150
 • Nhà cung cấp: Tolsen
 • Loại sản phẩm: Dụng Cụ Cầm Tay
 • Mô tả:

  5kg Búa tạ cán gỗ dài 900mm 25136 là dụng cụ cầm tay rất quen thuộc với nhóm kĩ thuật và được sử dụng rất nhiều. Chức năng chính: giữ và xoay cái loại bulong, đai ốc, các loại chi tiết cơ khí có ren khác. Cấu tạo chiếc cờ lê được thiết kế để giữ các lực đòn bẩy có tải trọng dự định tác dụng trong ngưỡng an toàn....

-17%

4.5kg Búa tạ cán nhựa dài 800mm 25047
Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ
Thêm vào giỏ hàng 4.5kg Búa tạ cán nhựa dài 800mm 25047

556.000₫ 666.000₫

 • Mã sản phẩm: VT0149
 • Nhà cung cấp: Tolsen
 • Loại sản phẩm: Dụng Cụ Cầm Tay
 • Mô tả:

  4.5kg Búa tạ cán nhựa dài 800mm 25047 là dụng cụ cầm tay rất quen thuộc với nhóm kĩ thuật và được sử dụng rất nhiều. Chức năng chính: giữ và xoay cái loại bulong, đai ốc, các loại chi tiết cơ khí có ren khác. Cấu tạo chiếc cờ lê được thiết kế để giữ các lực đòn bẩy có tải trọng dự định tác dụng trong ngưỡng an toàn....

-17%

3.6kg Búa tạ cán nhựa dài 800mm 25046
Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ
Thêm vào giỏ hàng 3.6kg Búa tạ cán nhựa dài 800mm 25046

491.000₫ 591.000₫

 • Mã sản phẩm: VT0148
 • Nhà cung cấp: Tolsen
 • Loại sản phẩm: Dụng Cụ Cầm Tay
 • Mô tả:

  3.6kg Búa tạ cán nhựa dài 800mm 25046 là dụng cụ cầm tay rất quen thuộc với nhóm kĩ thuật và được sử dụng rất nhiều. Chức năng chính: giữ và xoay cái loại bulong, đai ốc, các loại chi tiết cơ khí có ren khác. Cấu tạo chiếc cờ lê được thiết kế để giữ các lực đòn bẩy có tải trọng dự định tác dụng trong ngưỡng an toàn....

-19%

2.7kg Búa tạ cán nhựa dài 800mm 25045
Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ
Thêm vào giỏ hàng 2.7kg Búa tạ cán nhựa dài 800mm 25045

421.000₫ 521.000₫

 • Mã sản phẩm: VT0147
 • Nhà cung cấp: Tolsen
 • Loại sản phẩm: Dụng Cụ Cầm Tay
 • Mô tả:

  2.7kg Búa tạ cán nhựa dài 800mm 25045 là dụng cụ cầm tay rất quen thuộc với nhóm kĩ thuật và được sử dụng rất nhiều. Chức năng chính: giữ và xoay cái loại bulong, đai ốc, các loại chi tiết cơ khí có ren khác. Cấu tạo chiếc cờ lê được thiết kế để giữ các lực đòn bẩy có tải trọng dự định tác dụng trong ngưỡng an toàn....

-8%

5kg Búa tạ cán nhựa dài 900mm 25016
Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ
Thêm vào giỏ hàng 5kg Búa tạ cán nhựa dài 900mm 25016

593.000₫ 643.000₫

 • Mã sản phẩm: VT0146
 • Nhà cung cấp: Tolsen
 • Loại sản phẩm: Dụng Cụ Cầm Tay
 • Mô tả:

  5kg Búa tạ cán nhựa dài 900mm 25016 là dụng cụ cầm tay rất quen thuộc với nhóm kĩ thuật và được sử dụng rất nhiều. Chức năng chính: giữ và xoay cái loại bulong, đai ốc, các loại chi tiết cơ khí có ren khác. Cấu tạo chiếc cờ lê được thiết kế để giữ các lực đòn bẩy có tải trọng dự định tác dụng trong ngưỡng an toàn....

-7%

2kg Búa tạ cán nhựa Tolsen 25013
Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ
Thêm vào giỏ hàng 2kg Búa tạ cán nhựa Tolsen 25013

247.000₫ 267.000₫

 • Mã sản phẩm: VT0144
 • Nhà cung cấp: Tolsen
 • Loại sản phẩm: Dụng Cụ Cầm Tay
 • Mô tả:

  2kg Búa tạ cán nhựa Tolsen 25013 là dụng cụ cầm tay rất quen thuộc với nhóm kĩ thuật và được sử dụng rất nhiều. Chức năng chính: giữ và xoay cái loại bulong, đai ốc, các loại chi tiết cơ khí có ren khác. Cấu tạo chiếc cờ lê được thiết kế để giữ các lực đòn bẩy có tải trọng dự định tác dụng trong ngưỡng an toàn. Kìm...

-9%

1.5kg Búa tạ cán nhựa Tolsen 25012
Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ
Thêm vào giỏ hàng 1.5kg Búa tạ cán nhựa Tolsen 25012

202.000₫ 222.000₫

 • Mã sản phẩm: VT0143
 • Nhà cung cấp: Tolsen
 • Loại sản phẩm: Dụng Cụ Cầm Tay
 • Mô tả:

  1.5kg Búa tạ cán nhựa Tolsen 25012 là dụng cụ cầm tay rất quen thuộc với nhóm kĩ thuật và được sử dụng rất nhiều. Chức năng chính: giữ và xoay cái loại bulong, đai ốc, các loại chi tiết cơ khí có ren khác. Cấu tạo chiếc cờ lê được thiết kế để giữ các lực đòn bẩy có tải trọng dự định tác dụng trong ngưỡng an toàn. Kìm...

-11%

1kg Búa tạ cán nhựa Tolsen 25010
Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ
Thêm vào giỏ hàng 1kg Búa tạ cán nhựa Tolsen 25010

160.000₫ 180.000₫

 • Mã sản phẩm: VT042
 • Nhà cung cấp: Tolsen
 • Loại sản phẩm: Dụng Cụ Cầm Tay
 • Mô tả:

  1kg Búa tạ cán nhựa Tolsen 25010 là dụng cụ cầm tay rất quen thuộc với nhóm kĩ thuật và được sử dụng rất nhiều. Chức năng chính: giữ và xoay cái loại bulong, đai ốc, các loại chi tiết cơ khí có ren khác. Cấu tạo chiếc cờ lê được thiết kế để giữ các lực đòn bẩy có tải trọng dự định tác dụng trong ngưỡng an toàn. Kìm...