Kìm Nhọn

 • grid
 • list

-7%

160mm Kìm nhọn cách điện 1000V Tolsen V38166
Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ
Thêm vào giỏ hàng 160mm Kìm nhọn cách điện 1000V Tolsen V38166

241.000₫ 260.000₫

 • Mã sản phẩm: VT0118
 • Nhà cung cấp: Tolsen
 • Loại sản phẩm: Kềm - Kẹp
 • Mô tả:

  160mm Kìm điện cách điện 1000V Tolsen V38166 là dụng cụ cầm tay rất quen thuộc với nhóm kĩ thuật và được sử dụng rất nhiều. Chức năng chính: giữ và xoay cái loại bulong, đai ốc, các loại chi tiết cơ khí có ren khác. Cấu tạo chiếc cờ lê được thiết kế để giữ các lực đòn bẩy có tải trọng dự định tác dụng trong ngưỡng an toàn....

-7%

160mm Kìm nhọn cách điện 1000V Tolsen V38156
Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ
Thêm vào giỏ hàng 160mm Kìm nhọn cách điện 1000V Tolsen V38156

241.000₫ 260.000₫

 • Mã sản phẩm: VT0117
 • Nhà cung cấp: Tolsen
 • Loại sản phẩm: Kềm - Kẹp
 • Mô tả:

  160mm Kìm nhọn cách điện 1000V Tolsen V38156 là dụng cụ cầm tay rất quen thuộc với nhóm kĩ thuật và được sử dụng rất nhiều. Chức năng chính: giữ và xoay cái loại bulong, đai ốc, các loại chi tiết cơ khí có ren khác. Cấu tạo chiếc cờ lê được thiết kế để giữ các lực đòn bẩy có tải trọng dự định tác dụng trong ngưỡng an toàn....

-8%

200mm Kìm nhọn cách điện 1000V Tolsen V38148
Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ
Thêm vào giỏ hàng 200mm Kìm nhọn cách điện 1000V Tolsen V38148

246.000₫ 266.000₫

 • Mã sản phẩm: VT0114
 • Nhà cung cấp: Tolsen
 • Loại sản phẩm: Kềm - Kẹp
 • Mô tả:

  200mm Kìm nhọn cách điện 1000V Tolsen V38148 là dụng cụ cầm tay rất quen thuộc với nhóm kĩ thuật và được sử dụng rất nhiều. Chức năng chính: giữ và xoay cái loại bulong, đai ốc, các loại chi tiết cơ khí có ren khác. Cấu tạo chiếc cờ lê được thiết kế để giữ các lực đòn bẩy có tải trọng dự định tác dụng trong ngưỡng an toàn....

-8%

160mm Kìm nhọn cách điện 1000V Tolsen V38146
Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ
Thêm vào giỏ hàng 160mm Kìm nhọn cách điện 1000V Tolsen V38146

246.000₫ 266.000₫

 • Mã sản phẩm: VT0113
 • Nhà cung cấp: Tolsen
 • Loại sản phẩm: Dụng Cụ Cầm Tay
 • Mô tả:

  160mm Kìm nhọn cách điện 1000V Tolsen V38146 là dụng cụ cầm tay rất quen thuộc với nhóm kĩ thuật và được sử dụng rất nhiều. Chức năng chính: giữ và xoay cái loại bulong, đai ốc, các loại chi tiết cơ khí có ren khác. Cấu tạo chiếc cờ lê được thiết kế để giữ các lực đòn bẩy có tải trọng dự định tác dụng trong ngưỡng an toàn....

-10%

160mm Kìm nhọn công nghiệp Tolsen 10023
Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ
Thêm vào giỏ hàng 160mm Kìm nhọn công nghiệp Tolsen 10023

91.000₫ 101.000₫

 • Mã sản phẩm: VT0103
 • Nhà cung cấp: Tolsen
 • Loại sản phẩm: Kềm - Kẹp
 • Mô tả:

  160mm Kìm nhọn công nghiệp Tolsen 10023 là dụng cụ cầm tay rất quen thuộc với nhóm kĩ thuật và được sử dụng rất nhiều. Chức năng chính: giữ và xoay cái loại bulong, đai ốc, các loại chi tiết cơ khí có ren khác. Cấu tạo chiếc cờ lê được thiết kế để giữ các lực đòn bẩy có tải trọng dự định tác dụng trong ngưỡng an toàn. Kìm...

-10%

200mm Kìm nhọn công nghiệp Tolsen 10022
Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ
Thêm vào giỏ hàng 200mm Kìm nhọn công nghiệp Tolsen 10022

91.000₫ 101.000₫

 • Mã sản phẩm: VT0101
 • Nhà cung cấp: Tolsen
 • Loại sản phẩm: Kềm - Kẹp
 • Mô tả:

  200mm Kìm nhọn công nghiệp Tolsen 10022 là dụng cụ cầm tay rất quen thuộc với nhóm kĩ thuật và được sử dụng rất nhiều. Chức năng chính: giữ và xoay cái loại bulong, đai ốc, các loại chi tiết cơ khí có ren khác. Cấu tạo chiếc cờ lê được thiết kế để giữ các lực đòn bẩy có tải trọng dự định tác dụng trong ngưỡng an toàn. Kìm...

-10%

160mm Kìm nhọn công nghiệp Tolsen 10021
Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ
Thêm vào giỏ hàng 160mm Kìm nhọn công nghiệp Tolsen 10021

88.000₫ 98.000₫

 • Mã sản phẩm: VT0100
 • Nhà cung cấp: Tolsen
 • Loại sản phẩm: Dụng Cụ Cầm Tay
 • Mô tả:

  160mm Kìm nhọn công nghiệp Tolsen 10021 là dụng cụ cầm tay rất quen thuộc với nhóm kĩ thuật và được sử dụng rất nhiều. Chức năng chính: giữ và xoay cái loại bulong, đai ốc, các loại chi tiết cơ khí có ren khác. Cấu tạo chiếc cờ lê được thiết kế để giữ các lực đòn bẩy có tải trọng dự định tác dụng trong ngưỡng an toàn. Kìm...

-9%

160mm Kìm nhọn Tolsen 10008
Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ
Thêm vào giỏ hàng 160mm Kìm nhọn Tolsen 10008

59.000₫ 65.000₫

 • Mã sản phẩm: VT0092
 • Nhà cung cấp: Tolsen
 • Loại sản phẩm: Kềm - Kẹp
 • Mô tả:

  160mm Kìm nhọn Tolsen 10008 là dụng cụ cầm tay rất quen thuộc với nhóm kĩ thuật và được sử dụng rất nhiều. Chức năng chính: giữ và xoay cái loại bulong, đai ốc, các loại chi tiết cơ khí có ren khác. Cấu tạo chiếc cờ lê được thiết kế để giữ các lực đòn bẩy có tải trọng dự định tác dụng trong ngưỡng an toàn. Kìm Tolsen được...

-12%

200mm Kìm nhọn Tolsen 10007
Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ
Thêm vào giỏ hàng 200mm Kìm nhọn Tolsen 10007

74.000₫ 84.000₫

 • Mã sản phẩm: VT0090
 • Nhà cung cấp: Tolsen
 • Loại sản phẩm: Dụng Cụ Cầm Tay
 • Mô tả:

  200mm Kìm nhọn Tolsen 10007 là dụng cụ cầm tay rất quen thuộc với nhóm kĩ thuật và được sử dụng rất nhiều. Chức năng chính: giữ và xoay cái loại bulong, đai ốc, các loại chi tiết cơ khí có ren khác. Cấu tạo chiếc cờ lê được thiết kế để giữ các lực đòn bẩy có tải trọng dự định tác dụng trong ngưỡng an toàn. Kìm Tolsen được...

-10%

160mm Kìm nhọn Tolsen 10006
Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ
Thêm vào giỏ hàng 160mm Kìm nhọn Tolsen 10006

56.000₫ 62.000₫

 • Mã sản phẩm: VT0089
 • Nhà cung cấp: Tolsen
 • Loại sản phẩm: Kềm - Kẹp
 • Mô tả:

  160mm Kìm nhọn Tolsen 10006 là dụng cụ cầm tay rất quen thuộc với nhóm kĩ thuật và được sử dụng rất nhiều. Chức năng chính: giữ và xoay cái loại bulong, đai ốc, các loại chi tiết cơ khí có ren khác. Cấu tạo chiếc cờ lê được thiết kế để giữ các lực đòn bẩy có tải trọng dự định tác dụng trong ngưỡng an toàn. Kìm Tolsen được...