Điều gì khiến cho Kính bảo hộ 3M™ SecureFit™ khác biệt so với các loại kính bảo hộ khác?

Điều gì khiến cho Kính bảo hộ 3M™ SecureFit™ khác biệt so với các loại kính bảo hộ khác?

  • Ứng dụng Công nghẹ được cấp bằng sáng chế PDT - khuếch tán áp lực
  • Thiết kế thời trang, phong cách và tuân thủ các điều kiện an toàn và bảo vệ người dùng
  • Tương thích với tất cả các thiết bị bảo hộ cá nhân (PPE) của 3M.

Xem video dưới đây để hiểu cách mà công nghệ khuếch tán lực tạo nên sự đột phá và khác biệt cho kính bảo hộ chi tiết link tại đây.

 

 

Tags: kính 3M