Tất cả sản phẩm

 • grid
 • list

-11%

15mm Cờ lê vòng miệng Tolsen 15023
Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ
Thêm vào giỏ hàng 15mm Cờ lê vòng miệng Tolsen 15023

49.000₫ 55.000₫

 • Mã sản phẩm: VT1545
 • Nhà cung cấp: Tolsen
 • Loại sản phẩm: Dụng Cụ Cầm Tay
 • Mô tả:

  Mỏ lết Tolsen là dụng cụ cầm tay rất quen thuộc với nhóm kĩ thuật và được sử dụng rất nhiều. Chức năng chính: giữ và xoay cái loại bulong, đai ốc, các loại chi tiết cơ khí có ren khác. Cấu tạo chiếc cờ lê được thiết kế để giữ các lực đòn bẩy có tải trọng dự định tác dụng...

-10%

14mm Cờ lê vòng miệng Tolsen 15022
Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ
Thêm vào giỏ hàng 14mm Cờ lê vòng miệng Tolsen 15022

45.000₫ 50.000₫

 • Mã sản phẩm: VT1544
 • Nhà cung cấp: Tolsen
 • Loại sản phẩm: Dụng Cụ Cầm Tay
 • Mô tả:

  Mỏ lết Tolsen là dụng cụ cầm tay rất quen thuộc với nhóm kĩ thuật và được sử dụng rất nhiều. Chức năng chính: giữ và xoay cái loại bulong, đai ốc, các loại chi tiết cơ khí có ren khác. Cấu tạo chiếc cờ lê được thiết kế để giữ các lực đòn bẩy có tải trọng dự định tác dụng...

-10%

13mm Cờ lê vòng miệng Tolsen 15021
Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ
Thêm vào giỏ hàng 13mm Cờ lê vòng miệng Tolsen 15021

43.000₫ 48.000₫

 • Mã sản phẩm: VT1543
 • Nhà cung cấp: Tolsen
 • Loại sản phẩm: Dụng Cụ Cầm Tay
 • Mô tả:

  Mỏ lết Tolsen là dụng cụ cầm tay rất quen thuộc với nhóm kĩ thuật và được sử dụng rất nhiều. Chức năng chính: giữ và xoay cái loại bulong, đai ốc, các loại chi tiết cơ khí có ren khác. Cấu tạo chiếc cờ lê được thiết kế để giữ các lực đòn bẩy có tải trọng dự định tác dụng...

-9%

12mm Cờ lê vòng miệng Tolsen 15020
Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ
Thêm vào giỏ hàng 12mm Cờ lê vòng miệng Tolsen 15020

42.000₫ 46.000₫

 • Mã sản phẩm: VT1542
 • Nhà cung cấp: Tolsen
 • Loại sản phẩm: Dụng Cụ Cầm Tay
 • Mô tả:

  Mỏ lết Tolsen là dụng cụ cầm tay rất quen thuộc với nhóm kĩ thuật và được sử dụng rất nhiều. Chức năng chính: giữ và xoay cái loại bulong, đai ốc, các loại chi tiết cơ khí có ren khác. Cấu tạo chiếc cờ lê được thiết kế để giữ các lực đòn bẩy có tải trọng dự định tác dụng...

-9%

11mm Cờ lê vòng miệng Tolsen 15019
Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ
Thêm vào giỏ hàng 11mm Cờ lê vòng miệng Tolsen 15019

39.000₫ 43.000₫

 • Mã sản phẩm: VT1541
 • Nhà cung cấp: Tolsen
 • Loại sản phẩm: Dụng Cụ Cầm Tay
 • Mô tả:

  Mỏ lết Tolsen là dụng cụ cầm tay rất quen thuộc với nhóm kĩ thuật và được sử dụng rất nhiều. Chức năng chính: giữ và xoay cái loại bulong, đai ốc, các loại chi tiết cơ khí có ren khác. Cấu tạo chiếc cờ lê được thiết kế để giữ các lực đòn bẩy có tải trọng dự định tác dụng...

-8%

6.5'' Mỏ lết Tolsen Mini 15280 165mm
Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ
Thêm vào giỏ hàng 6.5'' Mỏ lết Tolsen Mini 15280 165mm

165.000₫ 180.000₫

 • Mã sản phẩm: VT1535
 • Nhà cung cấp: Tolsen
 • Loại sản phẩm: Dụng Cụ Cầm Tay
 • Mô tả:

  Mỏ lết Tolsen là dụng cụ cầm tay rất quen thuộc với nhóm kĩ thuật và được sử dụng rất nhiều. Chức năng chính: giữ và xoay cái loại bulong, đai ốc, các loại chi tiết cơ khí có ren khác. Cấu tạo chiếc cờ lê được thiết kế để giữ các lực đòn bẩy có tải trọng dự định tác dụng trong ngưỡng...