Cắt keo

  • grid
  • list

Thương hiệu cắt băng keo Dân Hoa thành lập 1996 với các nhóm sản phẩm chính  dao cắt keo cầm tay, bàn cắt keo văn phòng bằng sắt, nhựa với nhiều kích cỡ. Với định hướng không ngừng hoàn thiện, thương hiệu Dân Hoa đã đạt được thanh tích vào nhóm sản phẩm Top Ten Thương Hiệu Việt 2006, đạt cúp Vàng Thương Hiệu 2007.

Các loại cắt băng keo: 

  • Cắt băng keo Dân Hoa cằm tay. 
  • Bàn cắt Dân hoa vòng lớn. 
  • Cắt băng keo theo kích thước cuộn keo: 5F(keo 5cm), 6F(keo 6cm), 7F (keo 7cm), 8F (keo 8cm) 

Chưa có sản phẩm nào trong danh mục này