Búa Đầu Dẹp

 • grid
 • list

-8%

2000g Búa gò cán gỗ Tolsen 25126
Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ
Thêm vào giỏ hàng 2000g Búa gò cán gỗ Tolsen 25126

243.000₫ 263.000₫

 • Mã sản phẩm: VT041
 • Nhà cung cấp: Tolsen
 • Loại sản phẩm: Dụng Cụ Cầm Tay
 • Mô tả:

  2000g Búa gò cán gỗ Tolsen 25126 là dụng cụ cầm tay rất quen thuộc với nhóm kĩ thuật và được sử dụng rất nhiều. Chức năng chính: giữ và xoay cái loại bulong, đai ốc, các loại chi tiết cơ khí có ren khác. Cấu tạo chiếc cờ lê được thiết kế để giữ các lực đòn bẩy có tải trọng dự định...

-9%

1500g Búa gò cán gỗ Tolsen 25125
Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ
Thêm vào giỏ hàng 1500g Búa gò cán gỗ Tolsen 25125

199.000₫ 219.000₫

 • Mã sản phẩm: VT040
 • Nhà cung cấp: Tolsen
 • Loại sản phẩm: Dụng Cụ Cầm Tay
 • Mô tả:

  1500g Búa gò cán gỗ Tolsen 25125 là dụng cụ cầm tay rất quen thuộc với nhóm kĩ thuật và được sử dụng rất nhiều. Chức năng chính: giữ và xoay cái loại bulong, đai ốc, các loại chi tiết cơ khí có ren khác. Cấu tạo chiếc cờ lê được thiết kế để giữ các lực đòn bẩy có tải trọng dự định...

-12%

1000g Búa gò cán gỗ Tolsen 25124
Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ
Thêm vào giỏ hàng 1000g Búa gò cán gỗ Tolsen 25124

151.000₫ 171.000₫

 • Mã sản phẩm: VT0139
 • Nhà cung cấp: Tolsen
 • Loại sản phẩm: Dụng Cụ Cầm Tay
 • Mô tả:

  1000g Búa gò cán gỗ Tolsen 25124 là dụng cụ cầm tay rất quen thuộc với nhóm kĩ thuật và được sử dụng rất nhiều. Chức năng chính: giữ và xoay cái loại bulong, đai ốc, các loại chi tiết cơ khí có ren khác. Cấu tạo chiếc cờ lê được thiết kế để giữ các lực đòn bẩy có tải trọng dự định...

-25%

500g Búa gò cán gỗ Tolsen 25123
Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ
Thêm vào giỏ hàng 500g Búa gò cán gỗ Tolsen 25123

91.000₫ 121.000₫

 • Mã sản phẩm: VT0138
 • Nhà cung cấp: Tolsen
 • Loại sản phẩm: Dụng Cụ Cầm Tay
 • Mô tả:

  500g Búa gò cán gỗ Tolsen 25123 là dụng cụ cầm tay rất quen thuộc với nhóm kĩ thuật và được sử dụng rất nhiều. Chức năng chính: giữ và xoay cái loại bulong, đai ốc, các loại chi tiết cơ khí có ren khác. Cấu tạo chiếc cờ lê được thiết kế để giữ các lực đòn bẩy có tải trọng dự định...

-26%

300g Búa gò cán gỗ Tolsen 25122
Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ
Thêm vào giỏ hàng 300g Búa gò cán gỗ Tolsen 25122

57.000₫ 77.000₫

 • Mã sản phẩm: VT0136
 • Nhà cung cấp: Tolsen
 • Loại sản phẩm: Dụng Cụ Cầm Tay
 • Mô tả:

  300g Búa gò cán gỗ Tolsen 25122 là dụng cụ cầm tay rất quen thuộc với nhóm kĩ thuật và được sử dụng rất nhiều. Chức năng chính: giữ và xoay cái loại bulong, đai ốc, các loại chi tiết cơ khí có ren khác. Cấu tạo chiếc cờ lê được thiết kế để giữ các lực đòn bẩy có tải trọng dự định...

-26%

200g Búa gò cán gỗ Tolsen 25121
Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ
Thêm vào giỏ hàng 200g Búa gò cán gỗ Tolsen 25121

57.000₫ 77.000₫

 • Mã sản phẩm: VT0135
 • Nhà cung cấp: Tolsen
 • Loại sản phẩm: Dụng Cụ Cầm Tay
 • Mô tả:

  200g Búa gò cán gỗ Tolsen 25121 là dụng cụ cầm tay rất quen thuộc với nhóm kĩ thuật và được sử dụng rất nhiều. Chức năng chính: giữ và xoay cái loại bulong, đai ốc, các loại chi tiết cơ khí có ren khác. Cấu tạo chiếc cờ lê được thiết kế để giữ các lực đòn bẩy có tải trọng dự định...

-7%

2000g Búa gò cán nhựa Tolsen 25008
Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ
Thêm vào giỏ hàng 2000g Búa gò cán nhựa Tolsen 25008

255.000₫ 275.000₫

 • Mã sản phẩm: VT0134
 • Nhà cung cấp: Tolsen
 • Loại sản phẩm: Dụng Cụ Cầm Tay
 • Mô tả:

  2000g Búa gò cán nhựa Tolsen 25008 là dụng cụ cầm tay rất quen thuộc với nhóm kĩ thuật và được sử dụng rất nhiều. Chức năng chính: giữ và xoay cái loại bulong, đai ốc, các loại chi tiết cơ khí có ren khác. Cấu tạo chiếc cờ lê được thiết kế để giữ các lực đòn bẩy có tải trọng dự định...

-9%

1500g Búa gò cán nhựa Tolsen 25007
Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ
Thêm vào giỏ hàng 1500g Búa gò cán nhựa Tolsen 25007

213.000₫ 233.000₫

 • Mã sản phẩm: VT0133
 • Nhà cung cấp: Tolsen
 • Loại sản phẩm: Dụng Cụ Cầm Tay
 • Mô tả:

  1500g Búa gò cán nhựa Tolsen 25007 là dụng cụ cầm tay rất quen thuộc với nhóm kĩ thuật và được sử dụng rất nhiều. Chức năng chính: giữ và xoay cái loại bulong, đai ốc, các loại chi tiết cơ khí có ren khác. Cấu tạo chiếc cờ lê được thiết kế để giữ các lực đòn bẩy có tải trọng dự định...

-11%

1000g Búa gò cán nhựa Tolsen 25006
Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ
Thêm vào giỏ hàng 1000g Búa gò cán nhựa Tolsen 25006

161.000₫ 181.000₫

 • Mã sản phẩm: VT0132
 • Nhà cung cấp: Tolsen
 • Loại sản phẩm: Dụng Cụ Cầm Tay
 • Mô tả:

  1000g Búa gò cán nhựa Tolsen 25006 là dụng cụ cầm tay rất quen thuộc với nhóm kĩ thuật và được sử dụng rất nhiều. Chức năng chính: giữ và xoay cái loại bulong, đai ốc, các loại chi tiết cơ khí có ren khác. Cấu tạo chiếc cờ lê được thiết kế để giữ các lực đòn bẩy có tải trọng dự định...

-16%

500g Búa gò cán nhựa Tolsen 25003
Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ
Thêm vào giỏ hàng 500g Búa gò cán nhựa Tolsen 25003

104.000₫ 124.000₫

 • Mã sản phẩm: VT0131
 • Nhà cung cấp: Tolsen
 • Loại sản phẩm: Dụng Cụ Cầm Tay
 • Mô tả:

  500g Búa gò cán nhựa Tolsen 25003 là dụng cụ cầm tay rất quen thuộc với nhóm kĩ thuật và được sử dụng rất nhiều. Chức năng chính: giữ và xoay cái loại bulong, đai ốc, các loại chi tiết cơ khí có ren khác. Cấu tạo chiếc cờ lê được thiết kế để giữ các lực đòn bẩy có tải trọng dự định...

Thêm vào giỏ hàng 300g Búa gò cán nhựa Tolsen 25002

82.000₫

 • Mã sản phẩm: VT0130
 • Nhà cung cấp: Tolsen
 • Loại sản phẩm: Dụng Cụ Cầm Tay
 • Mô tả:

  300g Búa gò cán nhựa Tolsen 25002 là dụng cụ cầm tay rất quen thuộc với nhóm kĩ thuật và được sử dụng rất nhiều. Chức năng chính: giữ và xoay cái loại bulong, đai ốc, các loại chi tiết cơ khí có ren khác. Cấu tạo chiếc cờ lê được thiết kế để giữ các lực đòn bẩy có tải trọng dự định...

-4%

200g Búa gò cán nhựa Tolsen 25001
Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ
Thêm vào giỏ hàng 200g Búa gò cán nhựa Tolsen 25001

77.000₫ 80.000₫

 • Mã sản phẩm: VT0129
 • Nhà cung cấp: Tolsen
 • Loại sản phẩm: Dụng Cụ Cầm Tay
 • Mô tả:

  200g Búa gò cán nhựa Tolsen 25001 là dụng cụ cầm tay rất quen thuộc với nhóm kĩ thuật và được sử dụng rất nhiều. Sản phẩm búa gò cán nhựa Tolsen có được thiết kế vừa vặn cho cảm giác vừa tay khi sử dụng. Chi tiết 200g Búa gò cán nhựa Tolsen 25001...