Búa Cao Su

 • grid
 • list

-19%

35mm Búa cao su 2 đầu 25042
Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ
Thêm vào giỏ hàng 35mm Búa cao su 2 đầu 25042

131.000₫ 161.000₫

 • Mã sản phẩm: VT0168
 • Nhà cung cấp: Tolsen
 • Loại sản phẩm: Dụng Cụ Cầm Tay
 • Mô tả:

  35mm Búa cao su 2 đầu 25042 là dụng cụ cầm tay rất quen thuộc với nhóm kĩ thuật và được sử dụng rất nhiều. Chức năng chính: giữ và xoay cái loại bulong, đai ốc, các loại chi tiết cơ khí có ren khác. Cấu tạo chiếc cờ lê được thiết kế để giữ các lực đòn bẩy có tải trọng dự định tác dụng trong ngưỡng an toàn. Kìm...

-8%

900g Búa cao su 32oz 25038
Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ
Thêm vào giỏ hàng 900g Búa cao su 32oz 25038

116.000₫ 126.000₫

 • Mã sản phẩm: VT0167
 • Nhà cung cấp: Tolsen
 • Loại sản phẩm: Dụng Cụ Cầm Tay
 • Mô tả:

  900g Búa cao su 32oz 25038 là dụng cụ cầm tay rất quen thuộc với nhóm kĩ thuật và được sử dụng rất nhiều. Chức năng chính: giữ và xoay cái loại bulong, đai ốc, các loại chi tiết cơ khí có ren khác. Cấu tạo chiếc cờ lê được thiết kế để giữ các lực đòn bẩy có tải trọng dự định tác dụng trong ngưỡng an toàn. Kìm Tolsen được...

-16%

675g Búa cao su 24oz 25037
Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ
Thêm vào giỏ hàng 675g Búa cao su 24oz 25037

108.000₫ 128.000₫

 • Mã sản phẩm: VT0166
 • Nhà cung cấp: Tolsen
 • Loại sản phẩm: Dụng Cụ Cầm Tay
 • Mô tả:

  675g Búa cao su 24oz 25037 là dụng cụ cầm tay rất quen thuộc với nhóm kĩ thuật và được sử dụng rất nhiều. Chức năng chính: giữ và xoay cái loại bulong, đai ốc, các loại chi tiết cơ khí có ren khác. Cấu tạo chiếc cờ lê được thiết kế để giữ các lực đòn bẩy có tải trọng dự định tác dụng trong ngưỡng an toàn. Kìm Tolsen được...

-37%

450g Búa cao su 16oz 25035
Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ
Thêm vào giỏ hàng 450g Búa cao su 16oz 25035

66.000₫ 105.000₫

 • Mã sản phẩm: VT0165
 • Nhà cung cấp: Tolsen
 • Loại sản phẩm: Dụng Cụ Cầm Tay
 • Mô tả:

  450g Búa cao su 16oz 25035 là dụng cụ cầm tay rất quen thuộc với nhóm kĩ thuật và được sử dụng rất nhiều. Chức năng chính: giữ và xoay cái loại bulong, đai ốc, các loại chi tiết cơ khí có ren khác. Cấu tạo chiếc cờ lê được thiết kế để giữ các lực đòn bẩy có tải trọng dự định tác dụng trong ngưỡng an toàn. Kìm Tolsen được...

-26%

220g Búa cao su 8oz 25033
Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ
Thêm vào giỏ hàng 220g Búa cao su 8oz 25033

66.000₫ 88.888₫

 • Mã sản phẩm: VT0164
 • Nhà cung cấp: Tolsen
 • Loại sản phẩm: Dụng Cụ Cầm Tay
 • Mô tả:

  220g Búa cao su 8oz 25033 là dụng cụ cầm tay rất quen thuộc với nhóm kĩ thuật và được sử dụng rất nhiều. Chức năng chính: giữ và xoay cái loại bulong, đai ốc, các loại chi tiết cơ khí có ren khác. Cấu tạo chiếc cờ lê được thiết kế để giữ các lực đòn bẩy có tải trọng dự định tác dụng trong ngưỡng an toàn. Kìm Tolsen được...

-10%

900g Búa cao su cao cấp Tolsen 25040
Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ
Thêm vào giỏ hàng 900g Búa cao su cao cấp Tolsen 25040

187.000₫ 207.000₫

 • Mã sản phẩm: VT0145
 • Nhà cung cấp: Tolsen
 • Loại sản phẩm: Dụng Cụ Cầm Tay
 • Mô tả:

  900g Búa cao su cao cấp Tolsen 25040 là dụng cụ cầm tay rất quen thuộc với nhóm kĩ thuật và được sử dụng rất nhiều. Chức năng chính: giữ và xoay cái loại bulong, đai ốc, các loại chi tiết cơ khí có ren khác. Cấu tạo chiếc cờ lê được thiết kế để giữ các lực đòn bẩy có tải trọng dự định tác dụng trong ngưỡng an toàn....